'Systeem-denken'


SiteMap
  1. Inleiding
  2. PV-Systeem
  3. Meteo-Systeem
  4. Domotica-Systeem
  5. Supplementen

Juridische aspecten/ Legalities
Eigendom & Rechten
©2013-2024 T4S

Opzetten en uitwerkingen beschreven in deze website zijn onderhevig aan rechten van T4S, tenzij anders gemarkeerd.
Copyright voor materiaal in deze website berust bij T4S, met uitzondering van de gelinkte informatie van derden.
Gebruiksrecht voor persoonlijke toepassing van dit materiaal met bronvermelding en met linking door embedding.
Voor de genoemde, gelinkte (embedded) informatie van derden is gepoogd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan bekende copyright-info:
mocht er desondanks aanleiding zijn, neem dan contact op met T4S.


VERANTWOORDELIJKHEID:

De beschrijvingen en data in deze website zijn van informatieve aard.
Gebruik is geheel voor eigen risico: T4S is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van gebruik van beschreven concepten of van data.
Gelinkte informatie is geheel buiten verantwoordelijkheid van T4S: de originator heeft daarvoor de verantwoordelijkheid.
De data en beschrijvingen van deze website moeten niet worden toegepast voor kritische applicaties,
noch voor welke toepassing dan ook waarbij gebruik tot letsel of schade zou kunnen leiden.


PRIVACY & AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming):

Behalve voor respons op het 'Gastenboek' vraagt deze website geen persoonlijke info, noch wordt info opgeslagen.
Info in relatie met het 'Gastenboek' wordt verwijderd zodra de respons is afgehandeld.


Intellectual Property, Copyright & Right to use
©2013-2023 T4S

The concepts & text contained/described in this website are intellectual property of T4S, unless marked otherwise.
Copyright for material in this website is by T4S, with exception of linked information of 3rd parties.
Right of use is granted for personal application with referende to source, with linking by embedding.
For the mentioned linked (embedded) information of 3rd parties, copyright-info is applied to the extend known:
might there nevertheless be reason, please contact T4S.


DISCLAIMER/ LIABILITY:

The information in these pages must be taken as merely informative.
Use is at own risc: T4S is not responsible for errors, delays or failures in the data or when interpreting the description and/or data.
Linked information is not under responsibility of T4S: the originator has the responsibility.
Critical missions should not use the data and descriptions porvided at this website;
nor should the info be used for any application which might cause harm or damage.


PRIVACY & GDPR (= General Data Protection Regulation - 2018):

Except for Guestbook-response, this website does not ask, nor store any personal data.
The 'Guestbook response-info' is deleted asap after processing&reply.


CONFLICTEN/ DISCREPANTIES:

Bij verschillen in interpretatie is de nederlands tekst heersend.
In case of discrepancy, the Dutch text rules.