PV Systeemconfiguratie, na augustus 2021

PV System configuration, after August 2021

Informatie-overzicht voor Opstelling, Panelen en Inverters

Survey on Location, Panels and Inverters

Deze webpagina is gemengd 2-talig, voorzover zinvol:
deze webpagina volgt op de oudere uitgave geldend tot september 2021 i.v.m. aangepast opstelling en nieuwere PVGIS-versie.
This webpage is mixed dual-language, to the extent practical:
this webpage replaces the older edition valid till september 2021 due to changed configuration and newer PVGIS-version.

PV-opstelling-2021PV-opstelling-2021PV-opbouw-overzicht2021

Configuratie-item Groepvermogen/ Group Power Panelen/ Panels Paneelvermogen/ Panel Power Elevatie/ Elevation Richting/ Azimuth Inverters Max. Output Max. Output
Paneelgroep/ Panel Group Wp,nominaal
~Wp,maximaal
Number*Type/
Elementtype
Wp/m^2 Graden/ Degrees
t.o.v./to Horizon
Graden/ Degrees
t.o.v. Noord/
to North
Number*Type VA, setting of inverter PVGIS5_SARAH:
Geschatte opbrengst/
Estimated kWh/yr
A 430 2*ESE215/
polycrystalline
131,3 15 205 2*Involar_MAC250 500 295
B 1140 6*CSUN195-72/
monocrystalline
148,8 15 205 2*STECAGrid500 1160 783
C 630 3*TSM210/
monocrystalline
164,5 10 205 1*STECAGrid500 580 464
D 600 2*Risen_SY200P+ 2*JWS100/
monocrystalline
160,4 30 115 1*STECAGrid500 580 414
E 580~630 4*SF145/
CIS
>116,0 55 115 1*Solis700 700 (~max.900) >332
F 1530~1680 9*SF170/
CIS
>136,0 55 115 1*SAJ_TL1.5K 1500 (~max.1800) >875
G 330~365 2*SF165/
CIS
>127 55 115 1*STECAGrid500 580 >189
Systeem Optellingen/
System Accumulations
5240~5484 30 37,7m^2 2440Wp CIS
@55&115
+600Wp MC
@30&115
2200Wp MC&PC
@15&205
East/Oost:
4 inverters
South/Zuid:
5 inverters
5600 >3351
Afgeleide, gemiddelde waarden/ Derived averages Nominaal 175~183Wp/paneel Nominaal 151Wp/m^2
=6,7m^2/kWp
Maximaal 158Wp/m^2
=6,3m^2/kWp
Elevatie/ Elevation
= 035
Richting/ Azimuth
= 163
Nominaal Vermogen/type
Power/type:
250W/500W/700/1500W
603~644VA/
inverter
280kWh/maand
~64kWh/week

Prestatieberekeningen

PVGIS Versie 5.1 is een gekwalificeerd hulpmiddel voor schatting van prestaties van PV-systemen
gebaseerd op een aangegeven geografische locatie met een ingevoerde paneelconfiguratie en -plaatsing:
het paneellegplan en de inverter-configuratie spelen geen rol in deze schatting!
De uitkomsten van PVGIS5-berekeningen zijn - in het algemeen - lager dan van PVGIS4-berekeningen voor dezelfde configuratie!
De database van PVGIS5.1 omvat de gekleurde gebieden in deze kaart.
Ter referentie: versie van deze webpagina met info geldig tot september 2021

Performance calculations

PVGIS Version 5.1 is a qualified tool for estimation of performance of PV systems,
based on input of indicated geographical location, configuration info for panels and for setup:
the layout of the array and the configuration of the inverter-setup are not an input!
The results from PVGIS5-calculations - generally - are lower than from PVGIS4-calculations for the same configuration!
The database of PVGIS5.1 covers the coloured regions in this map.
For reference: version of this webpage with info valid till September 2021

Especially for the Americas and more remote parts of Asia PVWatts is an alternative, dedicated means for estimation.


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


PV_Layoutpagina
Copyright © 2013-2022 T4S