Meteo Systeemconfiguratie

Meteo System Configuration

Informatie-overzicht voor Apparatuur en Opstelling

Survey on equipment and location

Inleiding voor Configuratie-info

Deze pagina is gemengd 2-talig, voorzover zinvol.
Alle PWS-sensoren zijn draadloos [433MHz], tenzij anders vermeld.
De sensoren van Nexus werken op batterijen, evenals de de binnensensoren van WS7000.
De batterij van de anemometer van Nexus heeft ook een zonnecel-voeding.
De buiten-sensoren van WS7000 zijn allemaal voorzien van zonnebatterijen.
Alle ESP8266s gebruiken netspanningsvoeding, en gebruiken WiFi voor communicatie.

Introduction to Configuration info

This webpage is mixed dual-language, to the extend practical.
All PWS sensors are wireless [433MHz], unles stated otherwise.
All Nexus-sensors and the inside-sensors of WS7000 are battery-powered: the Nexus anemometer-battery has 'solar-assistance'.
All outside-sensors of WS7000 have solar-charged batteries.
All ESP8266s have mains power supply, and apply WiFi for communication.

PWS-Segment
[Function]
TFA_Nexus
[PWS1]
WS7000
[PWS2]
Domoticz1
[HomeControl1]
Domoticz2
[HomeControl2]
Opmerkingen/ Remarks
Thermometer 1* in Nexus Console
+5*Wireless:
+7,5m/ +2,5m/ +1,5m /+0,2m
+1*light-mod
5*Wireless:
+1,5m/ +0,5m/ -0,1m
+1*indoor
+1*light-mod
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
Thermometer at +7,5m
is part of the anemometer.
Hygrometer 1* in Nexus Console
+3*Wireless:
+2,5m/ +1,5m/ +1,5m
4*Wireless:
+1,5m/ +0,5m/ +1,5m
+1*indoor
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
Anemo-thermometer has no related Hygro.
Thermometers fitted at +0,2m and at -0,1m have related Hygro at +1,5m.
'light-mod'-Thermometers have related Hygro applied for %-Lightlevel.
Barometer 1* in Nexus Console 1*Wireless 1*BMP180 1*BME280
(at ESP8266H)
+ 'virtual' BMP180
BMP180 is wired to Domoticz1:
copied to Domoticz2
Regenmeter/ Rain Gauge 1*Wireless 1*Wireless Nexus Nexus+ WS7000 Both gauges located
on roof at +3m
Windmeter/ Anemometer 1*Wireless:
+7,5m
1*Wireless:
+6,5m
Nexus Nexus+ WS7000 Both meters on common mast
Licht/Zon Light/Solar 1*Modified Thermometer:
on roof
at +3m
1*Modified Thermometer:
in mast
of anemometers
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
For ESP8266s, see the separate table
UVI - - 1*UVN800 1*UVN800
1*SI1145
(at ESP8266G)
1 shared sensor UVN800
Fijnstof/ Dust - - - 2*ESP8266 For ESP8266s, see the separate table
433MHz comms integrated integrated RFXCom RFLink
WiFi-ESP8266 - - - Controller1 For ESP8266s, see the separate table
System Interfaces 1*USB@Console + Wireless 2*RS232@PC-Interface + Wireless RFXCom + Ethernet RFLink + WiFi + Ethernet USB and PC-interfaces
link to PCs
Console 1*, incl. USB-interface 1*, standalone PC@LAN/
remote by Ethernet
PC@LAN/
remote by Ethernet
Domoticz control by webinterface & PuttySSH
Processing 1*WsWin@PC + Domoticz1/2 2*WsWin@PC + Domoticz1/2 Domoticz&Python @Raspberry Domoticz&Python @Raspberry For ESP8266s, see the separate table
Application Primary PWS Secondary PWS Home Controller1 Home Controller2 Time-control:
PWSes use DCF77/
Home Controllers and ESP8266es use NTP

ESP8266-Info

ESP8266_WEMOS
Behalve ESP8266-nodes C en H, alle nodes uitgevoerd met Wemos_DiMini PCBs. Nodes C en H zijn NMCU.
Except ESP8266-Nodes C and H, all nodes applying Wemos_D1Mini PCBs. Nodes C and H are NMCU.
At-work: under construction or in testing, not yet online.

ESP8266 Locatie/
Location
Thermometer Hygrometer Licht/
Light
Relais/
Relays
Anders/
Other
Opmerkingen/ Remarks
A Meterkast/
Switchboard
1*DHT22,
1*DS18B20,
1*SHT11
1*DHT22,
1*'Pin/Fork'-sensor,
1*SHT11
- 1*FanControl - Kruipruimtemeting/
Sensing Temp&Hum under Floor
B Opslag/
Store-room
1*DS18B20 - - - -
C Zolder/
Attic
1*DHT22 1*DHT22 2*BH1750 - - Lichtmeting Oost(150)+West(210)/
Lightsensing East(150)+West(210)
D Tuin/
Garden
1*BME280+ 3*SHT11 1*BME280+ 3*SHT11 - - 1*Leafwetness At-work Meteo sensing
E Schuur/
Garage
1*LM35
Thermo-sensor STECA
- - 1*FanControl STECA 2*S0-interface At-work STECA&SOLIS
-inverters:
Backup Besturing/
Measurement & Control
F Schuur/
Garage
1*DHT22 1*DHT22 - - 1*S0-interface?At-work General Display
& Involar-inverter
G Dak/
Roof
- - 2*TL2561+
1*SI1145+
1*BH1750
(zenith dome)
- - At-work Lichtmeting/
Light sensing
H Schuur, aan meteo-mast op +3m/
Garage, on meteo-mast at +3m
1*DHT22 1*DHT22 - - 1*SDS011 Fijnstof1, Hoofd-meting/
Dust1, Main sensing
I Schuur, op +2,5m/
Garage, at +2,5m
1*BME280 1*BME280 -
- 1*GP2Y10 Fijnstof2, Hulp-meting/
Dust2, Aux. sensing
BME280 incl. Barometer

bovenkant pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


Meteo_Layoutpagina
Copyright © 2013-2018 T4S