PV-Systeem, 'echte' prestaties

pano_tuinkant

Het PV-systeem bestaat uit een compact array op het zadeldak gericht op Oost (= +115 graden t.o.v. Noord), samen met op het platte dak een verspreide opstelling die is gericht op Zuid (= +205 graden t.o.v. Noord) volgens deze configuratie geldend tot september 2021.

Hoe presteert deze configuratie onder invloed van de 'omgeving'?
Waarbij 'omgeving' te splitsen in 'opstelling' en in 'weerinvloed'.
De 'opstelling' wordt op deze pagina als gegeven beschouwd, en meer gekeken naar 'prestatie onder weerinvloed op jaarbasis'.
Wisselwerking is echter vanzelfsprekend!

Verwacht rendement per groep is afhankelijk van het nominale groepsvermogen, de kijkrichting en de 'omgeving'.
De eerste 2 aspecten kun je afleiden uit de tabel, terwijl het 3e aspect wordt bepaald door de nabijgelegen beplanting & bebouwing, het actuele weer en de tijd van het jaar.
De uitlezing door de diverse PV-loggers geeft mogelijkheid om iedere groep apart te bekijken t.a.v. prestaties over het jaar.
In 2016 en 2017 is gewerkt met een ongewijzigde configuratie, in 2018 met slechts een kleine aanpassing, en daarna onveranderd tot midden 2021, dus goed vergelijkingsmateriaal (afgezien van de uitschakeling van STECA1&580Wp in februari 2016 en een loggerstoring eind 2019).
De prestaties per groep/inverter zien er per jaar er uit zoals in de grafieken hieronder aangegeven.
Voor een 'eerlijke' vergelijking is de prestatie per groep/inverter teruggerekend naar Wh/Wp, oftewel de relatieve uitgangsenergie (Wh) per ge´nstalleerd vermogen (Wp).
Door deze rekenkundige correctie speelt het verschil in het absolute vermogen per groep geen rol.

PV_2016 PV_2017 PV_2018
PV_2019 PV_2020 PV_2020
Herkenbare effecten

 • De Involar-inverters met hun panelen met bijna onbeperkte belichting zetten de maatstaf.
 • Inverters STECA#3, STECA#4 volgen diezelfde lijn tot midden mei 2021.
  Daarna zakken de prestaties in i.v.m. schaduwwerking van de uitbouw van de buren.
 • Inverter SAJ1.5 + CIS-panelen presteert steeds boven verwachting tot juli:
  • koele CIS-panelen i.c.m. 'light-soaking' presteren boven spec
  • warme/hete CIS-panelen volgen de 'normale' spec, met uitkomst dichtbij de Involars
  • de SAJ-inverter maakt goed gebruik van het aangeboden vermogen.
 • Inverter STECA#1 + CIS-panelen en inverter Solis + CIS-panelen hebben gelijke kijkrichting/belichting als SAJ1.5+CIS, maar laten geen voordeel zien in de koele periode, en blijven ook de rest van de tijd iets achter.
  Waarschijnlijk toe te schrijven aan minder geslaagde combinaties van inverters en panelen.
  Solis + CIS-panelen volgt wel de lijn van de Involars.
 • Inverter STECA#2 zit in Groep C op het platte dak duidelijk ongunstig
  De schaduwwerking in morgen en middag zal hier meespelen.
 • Inverter STECA#5 zit in Groep D op het platte dak ook niet gunstig, maar presteert beter dan STECA#2.
  Omdat tot september 2021 de panelen van groepen C en D om-en-om liggen, lijkt dan het prestatieverschil tussen die 2 groepen toe te schrijven aan het verschil in paneel-elevatie (Groep D = 10 graden t.o.v. Groep C = 30 graden, bij gelijke azimut van 205 graden t.o.v. noord).
  Daarnaast kan bij de uitgestrektheid van deze opstelling ongelijke & onderlinge schaduwwerking negatief uitwerken op de totale prestaties van deze 2 groepen,
  want schaduw op 1 paneel in een keten met MC-elementen heeft gevolgen voor de volgende panelen van die keten.
   Per september 2021 wordt de opstelling aangepast voor groepen C en D, en lijken de prestaties dichter tegen de andere STECA's te liggen:
  • Groep C/STECA#2 wordt compact aaneengesloten met elevatie 10 graden & azimut 205 graden
  • Groep D/STECA#5 wordt compact aaneengesloten met elevatie 30 graden & azimut 115 graden
In de grafieken zie je tot 2021 ook een 'delta'-lijn, die voor de STECA-inverters en de SAJ-inverter het verschil aangeeft tussen de metingen van de 'homemade' Loggers t.o.v. de schattingen door de 2 FP4All-PVLoggers.
In de statistiek blijkt over 2016, 2017 en 2019 het uiteindelijk verschil op jaarbasis uit te komen op <2%, voor 2020 op <4%, en voor 2018 op <5%:
voor vergelijkbare, andere systeemconfiguraties in de buurt is dit verschil <3%, resp. voor 2018 en 2019 <5%.
In 2021 lijkt het verschil toe te nemen.

Tussenbalans/Uitdaging:

 1. Is de prestatie van STECA#1+CIS-panelen en Solis+CIS-panelen jaarrond op hetzelfde niveau te brengen als SAJ+CIS-panelen?
  Lijkt niet mogelijk zonder vervanging van de inverters => kosten met altijd lage winst, dus geen optie.
 2. Hoe krikken we de groepen met STECA#2 & STECA#5 naar dezelfde prestatielijn als STECA#3 & STECA#4?
   Voor 2021 een actuele uitdaging:
  • het hergroeperen naar 2 compactere groepen met ieder 3 PV-panelen volgens deze herziene configuratie
  • de groepen C en D komen praktisch beter in het zonlicht te liggen plus betere ventilatie onder beide groepen
  • de PVGIS-berekeningen tonen geen echte energiewinst, waarbij geen rekening gehouden met gewijzigde schaduwwerking van 'buren'
  • minimale kosten voor verbouw, omdat zelfbouw en recycling mogelijk is
  PV_Yield De positionering en de verbindingen van de panelen en de inverters hebben de effecten hierboven beschreven,
  maar duidelijk speelt de absolute capaciteit van de panelen en de continu´teit van productie een rol voor de totale opbrengst van de configuratie.
  De grafiek laat de ontwikkeling zien van de PV_Opbrengst sinds de start op deze locatie,
  - in verbinding met de opbouw van de configuratie (maar 'relativerend' met PV_PwrR = Relatieve PV_Energy per jaar), en
  - in verbinding met de hoeveelheid zonuren (VolleZon = aantal zonuren per jaar, en Wh/uur = de gemiddelde energie per zonuur).
  'Sprekende cijfers':
  - in 2004 initieel slechts 4 maanden productie (van 1 April tot 1 Augustus) tot defect van inverter PSI300
  - in 2005 12 maanden productie met nieuwe PSI300 zonder enige schaduw van omringende bomen => PwrR is maximaal!
  - 2006 ~ 2011 worden de bomen groter en gaan steeds meer schaduw geven => PwrR zakt in elkaar
  - 2011 ~ 2015, uitbreiding van panelen, maar niet optimaal geplaatst => beperkte verbetering van PwrR
  - 2015 ~ 2018, uitbreiding met panelen op het zadeldak van het huis
  - 2018 ~ 2021, alleen optimalisatie van combinaties
  - na mei 2021, nieuwe dakopbouw van de buren
  - medio september 2021 aanpassing van de opstellingen, met ook stevige boomsnoei door de buren.
  Helaas nog geen winst voor STECA#2 & STECA#5, maar (integendeel) verlies voor STECA3 & STECA#4.

  Aanvullende PV-informatie

  Additional (Dutch) PV-information

  bovenkant pagina

  English version [for layout till 2021]


  Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


  Top PV_Layoutpagina
  Copyright © 2013-2021 T4S
  Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities