Lokale Energie-Opslag

Zicht en besturing van verbruik en Productie van Energie op deze locatie beperkt zich tot het Electra-aandeel.
Gasgebruik voor koken, heetwater en verwarming wordt wel periodiek bepaald, maar wordt niet bestuurd.

Thuis-accu

Energietechnisch gezien maakt het voor lokaal verbruik niets uit of je energie zelf opwekt of van het publieke grid haalt.
Het verschil zit in duurzaamheid en kostenverdeling, meestal uitgedrukt in geldstromen:
- wat je zelf opwekt en dan lokaal gebruikt, is geen belasting voor de 'buitenwereld'
- betalingen aan externe organisaties zijn meestal verliesposten, terwijl eigen productie ook eigen verdienste geeft
- zelf vasthouden & toepassen van lokaal energie-overschot is een verlengstuk van het bovenstaande.
De schets hiernaast toont een praktische opzet met een energieopslag tussen PV-systeem en huisgrid, maar er zijn meer mogelijkheden .....

Lokale opslag door particulieren van energie heet officieel "residentiŽle energieopslag".
Breed gezien kun je dat op meerdere manieren doen:
1) Vooral gericht op geldelijke winst.
Realisatie = gecontroleerd externe energie 'binnenzuigen' van het publieke 230V-grid als de prijs aantrekkelijk is,
lokaal opslaan en dan de opgeslagen energie intern gebruiken in tijden met hogere kosten/ hoger lokaal verbruik.
2) Vooral gericht op duurzaamheid, schuin kijkend naar minderkosten.
Realisatie = eigen PV-energie binnenshuis houden voor tijden dat geen/weinig PV-energie beschikbaar is,
met het publieke 230V-grid voor referentie, voor aanvulling als de lokale opslag leeg is, en voor teruglevering van overschot als de lokale opslag vol is.
3) Bundelt 1) en 2) + anders terugleveren.
Realisatie = combinatie van 1) en 2), uitgebreid met terugleveren vanuit de lokale buffervoorraad aan het publieke 230V-grid als algemene reserve voor het grid, niet alleen bij lokaal overschot.

Manier 1) met binnenzuigen&opslaan van energie staat toe om te spelen met de afname van de publieke energie.
Is in Nederland geldelijk in het algemeen niet effectief, want het lage tarief verschilt momenteel te weinig van het hoge tarief om lokale opslag van laagtarief-energie voor een huishouden rendabel te maken.

Toepassing van Energie-opslag volgens Opzet1 als UPS is een bekende invulling, primair gericht op bescherming van verbruikers tegen uitvallen van de publieke grid-aansluiting.
Doel is daarbij dat de (kritische) aangesloten verbruikers ongestoord kunnen doorwerken:
veel minder dat bewust de energie uit de accu wordt gebruikt in tijden van dure energie, en terugleveren is helemaal niet in beeld.
De aangesloten verbruikers zitten in een Cluster 'achter' de Controller, en die Controller moet dus verplicht funktioneren!
De extreemste uitvoering van Opzet1 is zgn. 'eiland-bedrijf', waarbij autonoom lokaal 230V-energie wordt voorzien als de aansluiting met het publieke 230V-grid is verbroken.
Als alle verbruikers 'achter' de Controller zitten is een een eenvoudiger implementatie om het energie-opslagsystem te plaatsen tussen publiek grid en meterkast.

Energie-opslag volgens Opzet2 is meer het idee van een variabele, lokale buffer die afhankelijk van behoefte wordt ingezet voor lokale energie-aanvulling.
Lokale, gecontroleerde energie-aanvulling is de grondgedachte, met een afhankelijkheid van het publieke grid voor referentie, voor 'bijvoeding', minder voor teruglevering.
De verbruikers zitten 'voor' de Controller' en merken niet dat er een 'zijdelingse' voorraad is.
Terugleveren via de Controller is daarbij niet beperkt voor de verbruikers, maar kan doorvloeien naar het 230V-grid, want er is geen blokkering in de meterkast.
Technisch hebben beide Opzetten van Manier 1) een meerwaarde anders dan Duurzaamheid, bijv. als de publieke 230Vgrid-aansluiting te zwak is om het lokale piekverbruik te kunnen opvangen [denk aan een woonboot of aan een woning aan het eind van een lange, dunne kabel, waarbij de continu beschikbare afname laag is, en een lokale buffer kan dienen om lokale pieken te ondersteunen].
Het Energie-opslagsysteem is in deze configuratie een Annex op de meterkast, voor laad-energie gevoed door de meterkast en (eventueel, in Opzet2) terugvoedend naar de meterkast.
Typisch voorbeeld is de Tesla Powerwall

Manier 2) met eigen productie gevolgd door max. eigen gebruik is gebruikelijker, gebruikmakend van continue aansluiting op het publieke 230V-grid voor referentie en voor uitwisseling (= afname of teruglevering).

Opzet3 is hiernaast geschetst met een Controller als tussenbuffer op de 230V-interface van het PV-Systeem:
het PV-systeem levert af aan de Controller via interface A, en de Controller levert dan als quasi-PV-systeem de energie aan de Accu of aan de meterkast.
Verschil met Manier 1) is dat het opslagsysteem de laad-energie in principe direct van het PV-systeem krijgt, en zo min mogelijk via de meterkast van het publieke grid.
Als zo'n combinatie van PV-Systeem en Energie-opslag technisch niet op elkaar past, dan is een 'universelere' opzet vereist, waarbij het PV-Systeem direct via interface B aan de meterkast levert (via de stippellijn).
De Controller+Accu hangt in die opzet in een eigen groep aan de meterkast eigenlijk volgens Opzet 2) en weet niet dat laad-energie van het PV-systeem komt:
niet optimaal voor benutten van eigen PV-energie, omdat de Controller geen weet heeft wat het PV-Systeem kan leveren.

Opzet4 is extremer/helderder, waarbij het cluster van EnergieOpslag & PV-Systeem (gelijkend op Opzet1) als buffer [=UPS] dient tussen de publieke gridaansluiting en alle verbruikers.

Door lokaal opslaan van het lokale overschot PV-energie komt meer scheiding & onafhankelijkheid van het publieke 230V-grid:
een pluspunt t.a.v. energieverbruik, want minder belasting van dat publieke 230V-grid, niet tijdens piekverbruik, niet alleen als de zon schijnt, maar ook enige tijd daarna.
Dat spaart op externe energie-kosten en op inzet van energieopwekkingscentrales in Nederland en van energie-import.
Anderzijds zijn die energieopwekkingscentrales in Nederland toch wel nodig in donkere & koude & windstille periodes, dus sluiting & afbraak is nog niet mogelijk.
O.a. SMA heeft diverse configuratie voor huisgebruik.

Zonder lokale energie-opslag is bij het huidige salderingsmodel optimaal dat in een huisconfiguratie met PV-Systeem het totaalverbruik en de totaalteruglevering in balans zijn, met geen/weinig overschot van teruglevering:
- de externe kosten zijn dan minimaal
- de waarde van de teruglevering is best passend voor afschrijving van de PV-investering.
Met lokale energie-opslag in een huisconfiguratie met PV-Systeem verschuift het beeld van kosten en vergoedingen:
- in de zomer vasthouden van lokale energie = minder terugleveren = minder tegoed-opbouw bij de saldering op het grid
- in de zomer o.a. minder 'nacht-afname' door hergebruik van eigen energie = minder totale afname van het grid, zelfs als de winter-afname gelijk blijft
=> voor het publieke grid worden op jaarbasis de afname en de teruglevering allebei relatief kleiner
=> voor het publieke grid kan de 'winter-afname' als verschil meer zichtbaar worden => toename van externe kosten
Voor afschrijving van de investering kun je uitgaan van de waarde van de teruglevering aan het publieke grid plus de waarde van de energie afgenomen uit het opslagsysteem.
Voor de terugleververgoeding voor jaren 2023~2030 is de geplande korting 9%/jaar:
interessant wordt de vraag t.o.v. welke referentiewaarde die korting verrekend gaat worden, want daarin zit directe invloed op het bovenstaande geldverhaal.
In ieder geval is na de salderingsafbouw de waarde van teruglevering heel minimaal, dus discutabel of je daar nog moeite voor wil doen.

Manier 3) speelt nog meer met de mogelijkhgeden van eigen productie, eigen opslag en teruglevering, en is nu nog minder gebruikelijk, maar past goed/duurzaam in de opzet om heel flexibel & dynamisch zowel met lokale als externe energiebronnen om te gaan.
Afhankelijk van de vergoeding door de netwerkbeheerder kan dit economisch interessant zijn, maar het vraagt een goed besturen van teruglevering zodat je lokaal niet tekort komt, en alsnog duur moet inkopen bij lokale tekorten.
Het beeld van kosten, vergoedingen en waardes wordt bij dit model heel confuus.

Meer uitleg op de websites van MilieuCentraal en Consumentbond.
Zolang de huidige salderingsregeling geldt, dient het publieke 230V-grid quasi als externe super-accu voor manier 2):

 • Direct lokaal verbruik ingevuld door 'eigen' PV-energie is de eerste winst, helpend bij de afschrijving van het PV-systeem.
 • Bij lokaal overschot door grote opbrengst van het PV-systeem gaat het overschot naar het publieke 230V-grid als teruglevering, te gebruiken voor 230V-consumenten elders.
 • Bij minder of geen lokale PV-opbrengst neemt het huis de benodigde kWh's af uit het publieke 230V-grid tegen de geldende prijs voor consumptie & netwerkgebruik.
 • Geldelijke opbrengst van de teruglevering wordt verrekend tegen de kosten van afname van het publieke 230V-grid, op jaarbasis op gelijk niveau tegen elkaar wegstrepend:
  Meer teruggeleverd dan afgenomen => heel lage vergoeding voor het overschot.
Afgezien van het onafhankelijkheidsaspect, wordt geldelijk een lokaal opslagsysteem pas interessant als
enerzijds het bovengenoemde salderingsmodel onvoldoende opbrengt,
EN anderzijds de waarde van de eigen energievoorziening + teruglevering voldoende is voor de afschrijving binnen een redelijke termijn.
Het breukpunt voor de saldering kun je zien aankomen, maar het kantelpunt m.b.t. afschrijving is moeilijk te schatten.
Argumenten voor toch een aanschaf op termijn:
 • Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, en er lijkt daarbij een richting voor overschakelen van gas naar meer electra dat daarmee schaarser wordt
  => te verwachten dat de electra-tarieven daarop worden aangepast = hoger => sneller rendement voor 'eigen opslag'
 • De kosten voor een accusysteem incl. inbouw zijn nog aanzienlijk, maar dat verbetert misschien met de komende ontwikkeling van sterkere, goedkopere accu's
  => beter betaalbaar = sneller rendement voor 'eigen opslag'
 • De salderingsregeling loopt vanaf 2023 stapsgewijs af naar 0 in 2031, en een vervolgregeling zal wel niet gunstig zijn
  => na 2023 neemt aantrekkelijkheid toe voor 'eigen opslag' t.o.v. saldering
 • Bij hoge PV-teruglevering kan de spanning van het 230V-grid binnenshuis of extern nu al zo hoog worden, dat vanzelf de inverters de PV-productie gaan staken, en ook nog andere storingen kunnen gaan optreden.
  Tevens kan de netwerkbeheerder dan zijn overschotten op het 230V-Grid ook niet kwijt.
  => Lokale opslagsystemen kunnen helpen het 230V-grid technisch & volumematig te stabiliseren/balanceren.
  Niet onmogelijk dat daarom op termijn in de interface naarr het publieke 230V-Grid bij de 'slimme meter' een poortwachter-systeem wordt opgezet met
  • op afstand technisch uitschakelen van teruglevering bij PV-overproductie (om stabiliteit van het publieke 230V-grid te waarborgen), en dan kun je nergens heen met je lokale overschot (= geen opbrengst uit teruglevering)
   => enig mogelijke invulling = lokale opslag totdat je kunt terugvoeden
   [geen toekomstmuziek, want al enkele jaren van toepassing in diverse landen]
  • een dynamisch prijsmodel dat is gebaseerd op vraag & aanbod op het 230V-grid (= bij hoge duurzame productie uit PV & Wind ontmoedigend weinig vergoeding voor je PV-teruglevering en in donkere/koude periodes voor de afname de hoofdprijs betalen)
   [met dus waarschijnlijk geen actueel inzicht voor de client t.a.v. geldende kosten en baten, en zeker geen vooruitzicht]

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


Samenvatting & Vergelijk in tabelvorm van de geschetste EnergieOpslag-configuraties.

Configuratie Energievoorziening Opzet Plus Min Opmerkingen
1/ Grid voor voeding 1/ UPS = (Nood)voeding
voor aangesloten verbruikers in Cluster
Eenvoudig & bestaand concept:
Cluster kan onafhankelijk werken van publiek 230V-grid
Gewoonlijk niet ontworpen voor gecontroleerde, aanvullende energie-afgifte.
Aanhangende verbruikers in het Cluster afhankelijk van de Controller
Niet opgezet voor energie-opslaan met daarna gecontroleerde afgifte.
Grootste configuratie is 'eiland'-bedrijf, met alle verbruikers links van de Controller:
dan grote impact op de infrastructuur van de meterkast en omgeving.
1/ Grid voor voeding 2/ Semi-PV-opzet
voor huisgrid
Beperkte impact op infrastructuur (als quasi-PV-Systeem).
Huiselijk 230V-grid niet afhankelijk van de Controller
Economisch beperkte waarde Verbruikers blijven 'conventioneel' aan de meterkast.
Steeds directe koppeling vereist met publiek 230V-grid via de meterkast.
2/ Grid & PV voor voeding 3/ Semi-PV-opzet
voor huisgrid
Beperkte impact op de infrastructuur (als semi-PV-systeem).
Huiselijk 230V-grid niet afhankelijk van de Controller
Verbruikers blijven 'conventioneel' aan de meterkast.
Steeds directe koppeling met publiek 230V-grid via de meterkast
Energie-opslag acteert als semi-PV-systeem
2/ Grid & PV voor voeding 4/ Buffer-met-accu
tussen publiek 230V-grid en huisgrid/Cluster
Uitgebreide versie van de UPS-configuratie.
Logische positionering als Master-Controller voor energiestromen
Grootste impact op infrastructuur.
Alle verbruikers hangen in het Cluster 'achter' de Controller
Omvangrijke aanpassing van de meterkast en omgeving.
Huiselijk 230V-grid is afhankelijk van de Controller

Top pagina Top rubriek


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top Experimenten_startpagina
Copyright © 2013-2020 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities