PV-Systeem, prestatie

Het PV-systeem bestaat uit een compact array op het zadeldak gericht op Oost (= +115 graden t.o.v. Noord), samen met een verspreide opstelling op het platte dak, die is gericht op Zuid (= +205 graden t.o.v. Noord).

Hoe presteert de configuratie onder invloed van de 'omgeving'?

Verwacht rendement per groep is afhankelijk van het nominale groepsvermogen, de kijkrichting en de 'omgeving'.
De eerste 2 aspecten kun je afleiden uit de tabel, terwijl het 3e aspect wordt bepaald door de nabijgelegen beplanting & bebouwing, het actuele weer en de tijd van het jaar.
De uitlezing door de diverse PV-loggers geeft mogelijkheid om iedere groep apart te bekijken t.a.v. prestaties over het jaar.
In 2016 en 2017 is gewerkt met een ongewijzigde configuratie, dus goed vergelijkingsmateriaal (afgezien van de uitschakeling van STECA1 in februari 2016).
De prestaties per groep/inverter zien er per jaar er uit zoals in de grafieken hieronder aangegeven.
Voor een 'eerlijke' vergelijking is de prestatie per groep/inverter teruggerekend naar Wh/Wp, oftewel de relatieve uitgangsenergie (Wh) per ge´nstalleerd vermogen (Wp).
Door die rekenkundige correctie speelt het verschil in grootte per groep geen rol.

PV_winter PV_winterZichtbare effecten

 • STECA3, STECA4 en de Involars met hun panelen met bijna onbeperkte belichting lopen gelijk en zetten de maatstaf.
 • SAJ1.5+CIS-panelen presteert boven verwachting tot juli:
  • koele CIS-panelen i.c.m. 'light-soaking' presteren boven spec
  • warme/hete CIS-panelen voldoen aan de 'normale' spec
  • de inverter maakt goed gebruik van het aangeboden vermogen.
 • STECA1+CIS-panelen heeft gelijke kijkrichting/belichting als SAJ1.5+CIS, maar laat geen voordeel zien in de koele periode, en blijft ook de rest van de tijd iets achter.
  Misschien toe te schrijven aan het andere type inverter?
 • STECA2 zit in Groep C op het platte dak duidelijk ongunstig
  De schaduwwerking in morgen en middag zal hier meespelen.
 • STECA5 zit in Groep D op het platte dak ook niet gunstig, maar presteert beter dan STECA2.
  Omdat de panelen van groepen C en D om-en-om liggen, lijkt het prestatieverschil toe te schrijven aan het verschil in paneel-elevatie (Groep D = 10 graden t.o.v. Groep C = 30 graden).
In de grafiek zie je ook een 'delta'-lijn, die voor de groep met STECA-inverters het verschil aangeeft tussen de metingen van de S0Logger t.o.v. de schattingen door de PVLogger.
In de statistiek blijkt over 2016 en 2017 het uiteindelijk verschil op jaarbasis uit te komen op <2%:
voor vergelijkbare, andere systeemconfiguraties is dit verschil <3%.

Uitdagingen voor 2018:
1) is het mogelijk de output van de 4 CIS-panelen van STECA1 naar een hoger nivo te krijgen?
Jazeker: overgezet naar een andere inverter (type Solis700) die zonder beperking met deze 4 panelen kan werken.
2 Extra CIS-panelen aan de vrijkomende STECA1 verhogen de nominale systeemcapaciteit met nog eens 330Wp.
2) hoe krikken we de groepen met STECA2 en STECA5 naar dezelfde prestatielijn als de andere groepen?

Aanvullende PV-informatie

bovenkant pagina

English version


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


Top PV&Meteo_startpagina Copyright © 2013-2018 T4S