Luchtkwaliteit / Air Quality

NL7559KW7: Air Quality

Fijnstofmeting, Informatie-opbouw

Ieder van de meetopstellingen heeft naast de fijnstof-sensor ook een bijbehorende set met meteo-sensoren in de behuizing zitten, zodat echt dichtbij gemeten kan worden.
Daarnaast doet het 'echte' Meteo-systeem uitgebreid zijn werk met WS7000, TFA_Nexus en UVN800.
Om eventuele samenhangen te bekijken is een overzicht en vergelijk nodig, maar alle info tabellarische en/of grapfisch apart vertonen is daarvoor teveel gevraagd.
Daarom wordt in sommige grafieken een samenstelling '_Dust' gebruikt, zoals hieronder uitgelegd.

Measurement of Dust, Composition of data

Each of the setups for measurement of Dust also has a companion set of meteo-sensors enclosed in the same housing, assuring that the meteo-values are valid at location.
The 'real' Meteo-System provides more support with the WS7000, TFA_Nexus and UVN800.
Checking correlations requires a survey and comparison, but separately listing and/or graphing all data is confusing.
Therefore in several graphs a composition '_Dust' is used, as explained in the table below.

Waarde/
Value
Samenstelling/
Compilation
Grafieklabel/
Label
Opmerkingen/
Remarks
Fijnstof_GP2Y10/
Dust_GP2Y10
GP2Y10 =>
Component PM1.0 ~ PM10
GP2Y10_PMCum At-workExperimental:
Calibration by try&error
Fijnstof_SDS011/
Dust_SDS011
SDS011 =>
Component PM2.5
SDS011_PM2.5 Firmware = Luftdaten
Fijnstof_SDS011/
Dust_SDS011
SDS011 =>
Component PM10
SDS011_PM10 Firmware = Luftdaten
Temperatuur/
Temperature
'_Dust'=
Gemiddelde van BME280&DHT22/
Average of BME280&DHT22
Temp_Dust see 'Processing'
Vocht/
Humidity
'_Dust'=
Gemiddelde van BME280&DHT22/
Average of BME280&DHT22
Hum_Dust see 'Processing'
Luchtdruk/
Pressure
'_Dust'=
Gemiddelde van BMP180&BME280/
Average of BME280&BMP180
Baro_Dust see 'Processing'
Neerslag/
Rain
Dagwaarde WS7000 & TFA_Nexus/
Rain_today WS7000 & TFA_Nexus
Rain_today -
Wind-snelheid/
Wind Speed
TFA_Nexus Wind_speed -
Licht/
Light
WS7000 Light modified thermo-sensor
=> indication only
UVI Domoticz-calculation & UVN800 UVI Compilation

Processing [Nederlands]

De meetwaarden van de GP2Y10-sensor en van de bijbehorende BME280-sensor worden in de ESP8266/ESPEasy gecorrigeerd voor bias & schaalwaarde:
voor GP2Y10 meer 'oplijning-met-SDS011' dan 'calibratie', wegens ontbreken van een onafhankelijke, betrouwbare referentie.
De metingen van de SDS011-sensor en bijbehorende DHT22-/BME280-sensoren worden bestuurd en bewerkt in de bijbehorende ESP8266/NMCU door Luftdaten-firmware, incl. de periodieke upload naar de Luftdaten-server.
Ononderbroken meten is al een functioneel uitgangspunt voor beide fijnstof-opstellingen, maar voor de GP2Y10-opstelling ook een technische vereiste, want die sensor blijkt gevoelig voor schakelverschijnselen m.b.t. de voeding.
In geval de BME280-info niet beschikbaar is, wordt info genomen uit DHT22&BMP180.
In Domoticz kunnen op basis van andere calibraties alle waarden extra worden gecorrigeerd voor bias & schaalwaarde.
Domoticz voert daarnaast voor ruisonderdrukking ook filtering uit op de Temp.- & R.V.-waarden uit DHT22 en BME280, en op de Stofwaarden uit SDS011 en GP2Y10.
Domoticz berekent de gemiddelden, compileert de database-waarden voor het RDDTool, en triggert voor het RRDTool de grafiek-generatie.

Processing [English]

The measured values from GP2Y10-sensor and adjacent BME280-sensor are corrected in the related ESP8266/ESPEasy for bias & scale:
for GP2Y10 more 'alignment-with-SDS011' than 'calibration', because of the lack of an independent, reliable reference.
The measurement of values from SDS011-sensor and adjacent DHT22-/BME280-sensors is controlled and processed in the related ESP8266/NMCU by Luftdaten-firmware, incl. the periodic upload to the Luftdaten-server.
Continuous measurement is a general functional requirement for both sets, but for the GP2Y10-set also a technical requirement, because that sensor seems sensitive for switching of power.
In case of failure of the BME280-info for average values application of the sensor-info from DHT22&BMP180.
In Domoticz all values might be adjusted for bias & scale, based on other calibrations.
For noise/spike-suppression Domoticz in addition filters the Temperature & Humidity-values from DHT22 and BME280 and the Dust-values from SDS011 and GP2Y10.
Domoticz calculates the averages, and compiles the values for the application by RRDTool for database maintenance and for graph generation.

Top pagina
Back to the Dust-webpage
Terug naar de Fijnstof-pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2019 T4S