Systeem-denken

System_ConfigEen 'Systeem' is meer dan een verzameling losse elementen.
De meerwaarde is dat met een vooraf bedachte opzet de elementen bij elkaar passen, helemaal worden benut, netjes aan elkaar gekoppeld zijn en elkaar ondersteunen en aanvullen.
Als 'expansie' en 'redundantie' gewenste kenmerken zijn, dan moeten daarvoor in die opzet al bij voorbaat 'handgrepen' worden voorzien.
Om te kunnen beslissen en regelen moet een Systeem naast een besturing ook ruimschoots meetpunten hebben, want 'Meten = Weten', niet alleen voor het Systeem, maar ook voor de Gebruikers .....

Een voorbeeld dicht bij huis?

Niet alleen de resultaten, maar ook de achtergronden.

Voor energiegebruik en voor informatievoorziening koppelt thuis mijn 'Systeem' de volgende elementen:

 • Het 230V-Netwerk is de interne voedings-infrastructuur.
  Dit netwerk verbindt de verbruikers en het PV-productiesysteem met elkaar en met het publieke 230V-grid.
 • Het Local Area Network (~LAN) is de interne data-infrastructuur.
  Dit netwerk verbindt via ethernet-verbindingen alle computers van gebruikers voor informatie & communicatie, zowel intern onderling, als extern met het internet.
 • Het PV-Systeem 'vangt' zonne-energie met de PV-panelen en genereert daaruit 230V-vermogen via inverters (~ omvormers).
  Het PV-syteem levert via een aparte groep zijn vermogen aan het 230V-netwerk, geeft informatie via zijn loggers aan het LAN (incl. WAN/internet), en ontvangt vanuit het LAN besturingsinfo.
 • PV-productie en veel andere activiteiten hebben directe samenhang met de weersomstandigheden.
  Voor weer-info kun je uitgaan van info van organisaties zoals KNMI e.d., maar 'lokale info' is directer.
  Het Meteo-Systeem voert daarvoor waarnemingen uit, is via een server verbonden met het LAN (incl. WAN/internet) en verdeelt actueel & historisch weerbeeld, tevens als referentie-informatie voor energie-verbruik, energie-opbrengst en voor domotica.
 • het Domotica-Systeem schakelt een aantal 230V-verbruikers op basis van scripts en data.
  De gebruikte data komt van het Meteo-Systeem, van het PV-systeem, van het LAN (incl. WAN/internet), en van directe interfaces.
  Anderzijds dient het Domotica-Systeem als 'rekencentrum' ter ondersteuning van de andere systemen.
Daarmee heb je een zelfregelend energy management system, met uitgebreide informatie naar de gebruiker.
Duurzaamheid speelt daarbij overal een rol.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek


Start 230V-rubriekHet 230V-Netwerk verzorgt de voedingverdeling binnen het 'Systeem'.
230V-Netwerk
Het interne 230V-huisnetwerk is via de meterkast aan het publieke 230V-Grid gekoppeld.
De meter van de netwerkbeheerder meet daar de afname en teruglevering van/naar het 230V-grid.
Voor een eerlijk beeld van interne productie en intern verbruik zijn de 9 groepen in die meterkast verdeeld in 3 hoofdgroepen:
 • 2 hoofdgroepen voor Verbruik met daarachter ieder 4 verbruikersubgroepen, voor veilige verdeling van de last
 • 1 hoofdgroep voor PV-productie met daarachter 4 PV-productiesubgroepen, voor veilige scheiding van de inverters
 • De verbruikers-hoofdgroepen, de productie-hoofdgroep en de productiesubgroepen hebben ieder een eigen vermogenmeter (= M) die online worden uitgelezen door loggers aan het LAN.
Diverse verbruikers worden nog apart in de gaten gehouden met een extra, lokale meter op de aansluiting.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start LAN-rubriekHet Local Area Network (~LAN) verzorgt de data-uitwisseling binnen het 'Systeem'.
Data-Netwerk
Een modem/router verbindt het LAN met de buitenwereld = WAN/Internet.
Het LAN gebruikt kabel & Wifi voor interne verbindingen, maar ook het 230V-netwerk als extensie naar moeilijker bereikbare posities (m.b.v. Homeplug/Powerline).
De computers aan het LAN verdelen de functionaliteit en regelen data-opslag.
De 'gebruikelijke' clients binnen het LAN zijn PCs, Tablets, Smartphones en Servers/Netwerk-drives, maar ook VOIP-telefoon, radio/TV en een variŰteit aan domotica-apparaten.
Specifieke computers en servers bedienen de aangegeven Loggers, Meteostations en Domotica.
Het LAN is gesegmenteerd voor beveiliging.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


PV_system Het PV-Systeem bestaat uit PV-panelen en inverters met bijbehorende PV-Loggers.
De PV-panelen liggen op de oostkant van het zadeldak en op het platte dak, omdat daar de meeste opbrengst is te verwachten.
PV-opstelling-overzicht De opdeling van 30 panelen over 9 inverters beperkt de invloed van belichtingsverschillen over de panelen.
Sinds 2004 stapsgewijs uitgebouwd van 375Wp tot nu een nominale paneel-capaciteit van > 5000Wp waaruit de inverters effectief max. 4900 kWh/jaar kunnen maken.
Een kleine bijdrage aan duurzame energie-opwekking.
Diverse manieren van uitlezing d.m.v. PV-Loggers geven inzicht m.b.t. de PV-productie.
 • De S0-logger aan de 230V-uitgang van het PV-Systeem vat het totale uitgangsvermogen samen in grafieken voor actuele dag-opbrengst en voor eerdere dag-opbrengst.
 • Binnen de configuratie hebben de groepen inverters ieder een PV-Logger die een lokaal beeld maakt en een upload naar de database van PVOutput.org, die daaruit grafische beelden en tabellen maakt.
 • Voor de 2 grootste groepen verzorgt daarnaast de bijbehorende PV-Logger ook een upload/inverter naar de FP4All-server
 • Het Domotica-Systeem heeft een aantal eigen meetpunten bij de inverters, en leest voor bepaalde schakelfuncties ook info terug van PVOutput.org.
Meer info over de configuratie, functies en resultaten (met verdere links) op deze layout-pagina.
De weersomstandigheden bepalen de prestaties van het PV-Systeem, en daarom is in mijn Systeem-opzet een Meteo-Systeem ge´ntegreerd, met voor niet lokaal meetbare aspecten een koppeling naar externe informatie, zoals voor zon & wolken.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


PV-System - Meest actuele informatie

PV-Systeem, status/ bijzonderheden:

Daggrafiek per hoofdgroep

PV_grafiek_vandaag1

= Power-info gebaseerd op S0-informatie voor de 2 Hoofdgroepen

Totaal = totale dagopbrengst voor het hele PV-Systeem
Onderste P / rode lijn = groep S1 = STECA&Solis-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)
Bovenste P / blauwe lijn = groep S2 = Involar&SAJ-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)

Daggrafiek per invertertype

At-workLopende RRDTool-Graph

= Power-info vanuit de 4 lokale PVLoggers

Eerdere daggrafiek (per hoofdgroep)

Nog meer historie.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem bestaat uit 2 meteo-stations, ondersteund door het Domotica-Systeem.
Geen beroepsmatige toepassing, daarom wel PWS genoemd (=Personal Weather Station).
Primaire taak is registratie van het lokale weer:
niet alleen voor een lokaal, actueel beeld als info voor de Gebruiker, voor het PV-Systeem en voor de Domotica, maar ook als bijdrage voor overzichten en voor verwachtingen die zowel landelijk/regionaal gericht zijn (zoals via KNMI met zijn afdeling Klimatologie) als ook direct op Hengelo/Slangenbeek!
In deze hete zomer bijv. interessant te weten uit de overzichten en uit verwachtingen:
- Is dit neerslagtekort bijzonder of niet, en hoe kan dit gaan verlopen?
- Welke gebieden met meer of minder neerslagtekort?
Soms zijn verwachtingen gedetailleerd gericht op een toepassingsgebied!
De externe verdeling van meteo-informatie gebeurt volgens dit schema en deze opzet.

Hengelo-Slangenbeek, actueel weer

nexuspro-configuratieDe meteoset TFA_NEXUS is het 'primaire' PWS, met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De bijbehorende PC-server op het LAN leest periodiek de data uit en maakt uit de meetwaarden een lokale informatieset en datatabellen, met daaropvolgend een aantal uploads.

HWA Meteogram Hengelo-Slangenbeek

ws7000-configuratie De oudere meteoset Conrad/LaCrosse WS7000 is nu het 'secondaire' PWS, eveneens met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De uitlezing met PCs via 2 interfaces levert met dezelfde software een informatieset en datatabellen op vergelijkbaar met die van TFA_Nexus.
Upload daaruit naar specifieke webpagina's van WUnderground en AWEKAS.

Het Domotica-Systeem heeft betere ontvangers en meer mogelijkheden voor data-selectie, voor data-correctie en voor file-compilatie.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarom de uploads naar diverse externe organisaties, met data opgebouwd uit meegelezen waarden van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000, uit eigen meetwaarden en uit berekende waarden, zo goed mogelijk onderling opgelijnd & gecalibreerd.

Deze configuratie heeft via het Domotica-Systeem ook via eigen sensoren meting van Luchtkwaliteit/Fijnstof-gehalte.
Dit geeft een lokaal beeld naast de nationale RIVM Verwachting Luchtkwaliteit waaraan trouwens dit Meteo-Systeem indirect data toelevert via het Samenmeten_Dataportaal.

Sommige aspecten zoals zonkracht-uv worden aangevuld met een website link naar externe informatie.

Meer info over de configuratie, functies en resultaten (met verdere links) op deze layout-pagina.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Meteo-Waarneming - Meest actuele informatie

Weersbeelden bestaan in vele smaken en soorten: hieronder een kleine selectie voor mijn PWS.

'Klokjes' en Grafieken
Uitgebreide uitlezing

Meteo-condities/ bijzonderheden:

PWS_Nexus
De info-samenvattingen voor PWS_Nexus worden periodiek, online ververst.

PWS Nexus, status /bijzonderheden:

Samenvatting_Nexus

Summary_Nexus [under test]

Daggrafiek_Nexus
meteografiek_actueel_TFA_Nexus

De -- lijnen zijn voor Temp & R.V. lager dan 1,5m

Bijbehorende wind-distributie

Info van de lopende week

PWS_WS7000
De info-samenvattingen voor PWS_WS7000 worden onregelmatig ververst:
hieronder links naar info uit de laatste update.

PWS WS7000, status/ bijzonderheden:

Samenvatting_WS7000

Daggrafiek_WS7000

De -- lijnen zijn voor Temp.0,5m & R.V.0,5m
Bodem-temperatuur is -.-.-.-

Bijbehorende wind-distributie

Info van de lopende week

Landelijk / regionaal weerbeeld

Meteo-historie, lange termijn.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start Domotica-rubriek Het begrip "Domotica" omvat geautomatiseerde toepassing van alle 'Huis-Electronica'.
Het Domotica-Systeem leest allerlei informatie en dient als 'centrale & geprogrammeerde' sturing van een aantal elektrische apparaten.
Informatie bereikt het Domotica-Systeem via het LAN, via directe interfaces en draadloos:
 • vermogensmeting voor de 2 verbruikersgroepen
 • vermogensmeting voor de PV-productiegroep met zijn subgroepen met PV-inverters
 • buitenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht, druk, wind, neerslag, licht/UV en fijnstof] van eigen sensoren, van de PWSen, en van internet
 • binnenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht en druk] van eigen sensoren en van de PWSen
 • status van 230V-schakelaars
  Met deze informatie en scripts bedient de computer draadloos de genoemde schakelaars.
  Zo kun je automatisch bijv. apparaten aan-/uitzetten op basis van beschikbare PV-productie, op een bepaalde tijd, afhankelijk van een bepaald niveau van temperatuur en/of licht, en met invoer van schakelaarstanden.
  Of na 1 input-trigger wordt een schakelprogramma afgewerkt dat diverse apparaten bedient.
  Het Domotica-Systeem verzorgt daarnaast aanvullingen voor het PV-Systeem en voor het Meteo-Systeem, inclusief uploads van zelf verzamelde en/of berekende informatie o.a. naar WUnderground en naar PVOutput.org

  Het Domotica-Systeem is de online 'bewaker' van het Systeem en een belangrijke speler in de ontwikkeling van Experimenten.

  Domotica-Systeem: Overzicht Systeem-Status:

  Meer info over de configuratie en functies voor Domotica op deze layout-pagina.

  Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek vorige rubriek


  Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

  Top PV&Meteo_startpagina

  startpagina

  Gastenboek of Guestbook

  Copyright © 2013-2018 T4S
  Uitleg Copyright/Rechten/Disclaimer


  Bezoekers sinds 01 Juli 2016
  www.Freevisitorcounters