Overzichten historische meteo-informatie

Voor 'historische perspectief' zijn naast de actuele overzichten ook overzichten over langere termijn gewenst.
Zoals uitgelegd bij de actuele overzichten, wordt bij dit meteo-systeem met opzet geen sensordata gemengd om 'vervuiling' te voorkomen.
Als consequentie zijn/worden de historische gegevens van TFA_Nexus en WS7000 apart per sensor geregistreerd:
dan kan ook achteraf nog gekeken worden naar eventuele verschillen en overeenkomsten.
De historische informatie is op deze pagina samengevat in tabellen en grafieken met een verschillende invalshoek:

  1. Totaal-overzicht, in tabel-vorm met dagwaarden en maxima en minima, en grafieken van een aantal combinaties van parameters
  2. Grafisch overzicht per parameter
Met het WS7000-PWS is sinds 2001 continu gemeten; vanaf 2003 vanaf de hudige locatie.
Tot 2014 met de Conrad-software geleverd bij het WS7000-pakket.
Beschikbare WS7000-data van 2003 t/m 2014/1e halfjaar is niet direct leesbaar met WsWin en moet nog vanuit de beschikbare data-files apart worden samengevat in een compatibele import-file.
Vanaf de inbedrijfstelling in 2014 lijkt 3 parallelle uitlezingen (1*Nexus_Console + 2*WS7000_PCInterface) d.m.v. WsWin een redelijke zekerheid te geven voor redundantie en continu´teit van de data-registratie.
Learning curve met WsWin, stilstand voor onderhoud of modificaties, storingen in de sensoriek of dataverliezen door Duivelscomputercrashes e.d. veroorzaakten vooral in 2014 en 2015 helaas een aantal onherstelbare gaten in de registraties en als resultaat in de tabellen en grafieken, en soms registratie van ongeloofwaardige waarden [omdat de sensoren bij storing gebruikelijk terugvallen naar tamelijk extreme defaultwaarden].
Door een computer-calamiteit eind 2015 'verloor' WS7000 ondanks zijn 2 PCInterfaces en backups zelfs in 1 klap bijna alle info na Januari van dat jaar.
De 'slechtste' jaren voor de WS7000-registratie m.b.v. WsWin zijn aangeduid met Duivels.
Die effecten geven ook aanleiding voor extra voorzichtigheid bij het omzetten & invoeren van de data van 2003 t/m 2014.

Historische gegevens, Totaal-overzicht

M.b.v. WsWin zijn sinds midden 2014 totaal-overzichten beschikbaar in tabel-vorm als regel per dag, en verder tabellen en grafieken per jaar, zoals hieronder aangegeven, gescheiden naar TFA_Nexus en WS7000.

Aanklikken van een vakje van de matrix voor een aparte, vergrootte weergave van de inhoud.

TFA_Nexus, Totaal-overzicht

Voor TFA_Nexus zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Lichtwaarden en afgeleiden sinds 1 April 2015.
ET wordt berekend sinds 1 Juli 2018.
Sinds 8 augustus 2018 wordt UVI en Luchtdruk vanuit Domoticz ingevoerd.
Regentijd wordt berekend beginnend Juli 2019.
De thermometer in de anemometer heeft geen hygrometer, dus dat vakje is leeg.

Tijdvak Vˇˇr 2014,
30 Juli
2014,
na 30 Juli
2015 2016 2017 2018 2019
Tabel 1
Jaar_lijsten
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 2
Samenvatting
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 3
MinMax1
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Tabel 4
MinMax2
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Grafiek 1
Temperatuur
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Grafiek 2
Temp&Regen
Niet beschikbaar.
Zie WS7000
Grafiek 3
Regen&Zon
Niet beschikbaar.
Zie WS7000

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Totaal-overzicht

Voor WS7000 zijn met WsWin sinds 2014 registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Lichtwaardenmeting en berekening van afgeleiden sinds 20 Januari 2015, maar helaas is door een Duivels computercrash de latere info van 2015 onherstelbaar beschadigd.
Bodemtemperatuurmeting sinds 09 Juli 2016 [voordien invertertemperatuur].
Berekening van ET sinds 1 Juli 2018.
Regentijd wordt berekend beginnend Juli 2019.
Aanklikken van een vakje van de matrix voor aparte, vergrootte weergave van de inhoud.

Tijdvak 2003~2013 2014
vˇˇr 30 Juli
2014
na 30 Juli
Duivels2015 Duivels2016 2017 2018 2019
Tabel 1
Jaar_lijsten
At-work At-work Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 2
Samenvatting
At-work At-work Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 3
MinMax1
At-work At-work
Tabel 4
MinMax2
At-work At-work
Grafiek 1
Temperatuur
At-work At-work
Grafiek 2
Temp&Regen
At-work At-work
Grafiek 3
Regen&Zon
At-work At-work

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


Historische gegevens, Overzichtsgrafieken

De grafische-overzichten bestaan m.b.v. WsWin per jaar uit een rij jaargrafieken gescheiden naar parameter, zoals hieronder aangegeven, gescheiden naar TFA_Nexus en WS7000.
De matrixen zijn bewust over de jaren heen met dezelfde layout gemaakt voor Nexus resp. WS7000:
omdat per PWS voor ieder jaar de parameter op dezelfde plaats in de rij staat, kun je dus per parameter vertikaal vergelijken op de mini-grafiek.
De opmerking over 'gaten' in de data is ook geldig voor deze sectie met grafieken, en vooral 2015 is in dit opzicht Duivels getroffen.
Wil je details zien, dan de beschikbare minigrafiek aanklikken:

  • Blanco = geen sensors & info / Blank = No sensors & measurements
  • N.A. = Info niet Aanwezig = Info Not Available or Info Not Applicable

TFA_Nexus, Grafisch overzicht per jaar

Voor TFA_Nexus zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Lichtwaarden en afgeleiden (door omgebouwde T&H-meter3) sinds 1 April 2015.
ET wordt berekend sinds 1 Juli 2018.
UVI en Luchtdruk komt van Domoticz sinds 8 Augustus 2018.
T&H-meter4 @+1,5m is toegevoegd sinds 9 Augustus 2018.

Jaar Baro-
meter
Hygro_1
2,5m
Hygro_2
1,2m
Hygro_3
1,5m
Regen,
cumulatief
Temp_1
2,5m
Temp_2
0,2m
Temp_3
1,5m
Temp4
Wind
Dauw-
punt
Licht,
niveau
Zon,
duur
UVI Wind,
snelheid
Wind,
stoten
Wind,
chill
Wind,
richting
Wind,
distr.1
Wind,
distr.2
2014
na 30 Juli
2015
2016
2017
2018
2019

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Grafisch overzicht per jaar

Voor WS7000 zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
WS7000 levert geen info over windtemperatuur en over windstoten.
Lichtwaardenmeting en berekening van afgeleiden (door omgebouwde T&H-meter3) sinds 20 januari 2015.
Meting van Hygro2@+1,5m en Temp2@-0,1m sinds 09 Juli 2016: voordien andere toepassing.
Berekening van ET sinds 1 Juli 2018.
Beginnend 01 September 2019 wordt achterin de tuin een opstelling toegevoegd met nieuwe T&H-meter1 en T&H-meter2 met gecombineerde T&H-sensoren op +1,5m resp. +0,1m:
de meetwaarden van deze nieuwe sensoren lopen in het overzicht door in de overzichten voor T&H-meter1 en T&H-meter2.
De 'oude' T&H-meter1 en T&H-meter2 leven voort op hun zelfde locatie als T&H-meter5 op +1,5m/+1,5m resp. T&H-meter6 op -0,1m/+1,5m

Jaar Baro-
meter
Hygro_1
+1,5m
Hygro_2
+1,5m/
+0,1m
Hygro_3
+0,5m
Hygro_5
+1,5m
Hygro_6
+1,5m
Regen,
cumulatief
Temp_1
+1,5m
Temp_2
-0,1m/
+0,1m
Temp_3
+0,5m
Temp_4
Wind
Temp_5
+1,5m
Temp_6
-0,1m
Dauw-
punt
Licht,
niveau
Zon,
duur
UVI Wind,
snelheid
Wind,
stoten
Wind,
chill
Wind,
richting
Wind,
distr.1
Wind,
distr.2
2014
na 30 Juli
N.A. Hygro_1 Hygro_2 N.A. N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A.
2015Duivels N.A. Hygro_1 Hygro_2 N.A. N.A. Temp_1 Temp_2
2016 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2
2017 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2
2018 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2 N.A.
2019 N.A. N.A.

bovenkant pagina bovenkant rubriek


startpagina

Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2019 T4S
Het copyright voor informatie die beschikbaar komt cq. gekomen via externe links (ook zonder bronvermelding), berust bij de originele auteur, dus gebruik van die informatie heeft mogelijk beperkingen.