Overzichten historische meteo-informatie

Voor 'historische perspectief' zijn naast de actuele overzichten ook overzichten over langere termijn gewenst.
Zoals uitgelegd bij de actuele overzichten, wordt bij dit meteo-systeem met opzet geen sensordata onderling gemengd of bewerkt om 'vervuiling' te voorkomen.
Als consequentie zijn/worden de historische gegevens van TFA_Nexus en WS7000 apart per sensor 'puur' geregistreerd:
dan kan ook achteraf nog gekeken worden naar eventuele verschillen en overeenkomsten.
De historische informatie is op deze pagina samengevat in tabellen en grafieken met een verschillende invalshoek:

 1. Totaal-overzicht, in tabel-vorm met dagwaarden en maxima en minima, en grafieken van een aantal combinaties van parameters
 2. Grafisch overzicht per parameter
Met het WS7000-PWS is sinds 2001 t/m 2013 continu gemeten; vanaf 2003 vanaf de huidige locatie.
Registratie in die periode met de Conrad-software PC_WS op WindowsXP, zoals geleverd bij het WS7000-pakket:
de registratie-output is een collectie DAT-files.
Voor toepassing in de huidge website en in het huidige PWS-WS7000 moet vanuit de beschikbare files worden overgezet in xls-files,
daarna in import-files compatible met de huidige csv-layout van de huidige instantiatie van WsWin.

Vanaf de nieuwe inbedrijfstelling van de PWSen midden 2014 lijkt 3 parallelle uitlezingen (1*Nexus_Console + 2*WS7000_PCInterface)
d.m.v. WsWin een redelijke zekerheid te geven voor redundantie en continu´teit van de data-registratie.
Learning curve met WsWin, stilstand voor onderhoud of modificaties, storingen in de sensoriek of dataverliezen door Duivelscomputercrashes e.d. veroorzaakten vooral in 2014 en 2015 helaas
- een aantal onherstelbare gaten in de registraties als resultaat in de tabellen en grafieken, en
- soms registratie van ongeloofwaardige waarden [omdat de sensoren bij storing gebruikelijk terugvallen naar tamelijk extreme defaultwaarden].
Door een computer-calamiteit eind 2015 'verloor' WS7000 ondanks zijn 2 PCInterfaces en backups zelfs in 1 klap bijna alle info na Januari van dat jaar.
De 'slechtste' jaren voor de WS7000-registratie m.b.v. WsWin zijn aangeduid met Duivels.
Die effecten geven ook aanleiding voor extra voorzichtigheid bij het omzetten & invoeren van de data van 2003 t/m 2014.

Historische gegevens, Totaal-overzicht

Van 2003 t/m 2013 zijn beperkte overzichten afgeleid uit de registraties met de Conrad-software voor WS7000:
de Introductie beschrijft de historie.
De xls-files als bronmateriaal en afgeleide overzichten bevatten de registraties van alle sensoren, ook die binnenshuis.
Sinds midden 2014 zijn m.b.v. WsWin grafische totaal-overzichten beschikbaar in tabel-vorm als regel per dag, en verder tabellen en grafieken per jaar,
zoals hieronder aangegeven, gescheiden naar TFA_Nexus en WS7000. Deze laatste overzichten zijn alleen voor externe distributie en bevatten info van geselecteerde sensoren, bijv. geen info van de sensoren binnenshuis.

Wil je details zien, dan het betreffende vak aanklikken:

 • N.A. = Info of sensor Niet Aanwezig / N.A. = Info or sensor Not Available or Info Not Applicable
 • Blanco = vertoning vraagt aanklikken / Blank = display requires clicking

TFA_Nexus, Totaal-overzicht

Voor TFA_Nexus zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
In het overzicht van 2014 is weliswaar UV-X aanwezig, maar dat is een waarde niet gemeten, maar rekenkundig afgeleid door WsWin.
Lichtwaarden en afgeleiden beschikbaar sinds 1 April 2015.
ET wordt berekend sinds 1 Juli 2018.
Sinds 8 augustus 2018 wordt UVI en Luchtdruk vanuit Domoticz via upload ingevoerd in WsWin:
- UVI is daarbij een rekenkundige waarde, maar uit Domoticz steeds meer afgeleid van een meetwaarde uit een UV-sensor.
- Luchtdruk is een afgeregelde sensorwaarde.
Regentijd wordt berekend beginnend Juli 2019.
De thermometer in de anemometer heeft geen hygrometer, dus dat vakje is leeg.

Tijdvak 2014,
vˇˇr 30 Juli
2014,
na 30 Juli
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tabel 1
Jaar_lijsten
N.A.
Zie WS7000
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 2
Samenvatting
N.A.
Zie WS7000
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 3
MinMax1
N.A.
Zie WS7000
Tabel 4
MinMax2
N.A.
Zie WS7000
Grafiek 1
Temperatuur
N.A.
Zie WS7000
Grafiek 2
Temp&Regen
N.A.
Zie WS7000
Grafiek 3
Regen&Zon
N.A.
Zie WS7000

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Totaal-overzicht

WS7000, Bronmateriaal 2003 t/m 2013

Voor PWS-WS7000 zijn met Conrad-software van 2003 t/m 2013 registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters
luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag, startend met een basispakket van 5 sensoren:
 • Binnen op +1,5m = 1* Thermometer/hygrometer/barometer
 • Buiten op +1,5m = 1* Thermometer/hygrometer[1]
 • Binnen in opslagruimte1 [= schuur] = 1* Thermometer/hygrometer[2], later verplaatst naar buiten
 • Buiten op +3m = 1* Neerslagmeter
 • Buiten op +6m = 1* Windmeter
Later uitgebreid met:
 • Buiten op +0,3m/+0,5m = 1* Thermometer/hygrometer[3] (na 1 februari 2004)
 • Binnen in opslagruimte2 = 1* Thermometer/hygrometer[4] (na 1 maart 2005), later omgebouwd naar pseudo-lichtmeter
 • 2e PC_Interface, voor redundantie & voor experimenteren zonder storing op lopende registratie
De registraties met PC_WS zijn niet in een format dat directe omzetting naar tabellen of grafieken toestaat,
en ze zijn niet compatible met layout & format van de import-files voor de huidige instantiaties voor WsWin-WS7000.

At-workIn een meertraps-proces worden de registraties voor de hele periode 2003 t/m 2013 geleidelijk omgezet:
beginnend met extractie uit de DAT-files m.b.v. het originele programma PC_WS op WindowsXP naar EXP-files.

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Samenvattingen voor 2003 t/m 2013

At-workUit de xls-files genoemd in de voorgaande sectie worden de navolgende samenvattingen gegenereerd.
Deze generatie kan pas worden uitgevoerd als voldoende bronmateriaal aanwezig is en omgezet naar import-files compatible met de huidige layout van WsWin_WS7000:
de samenvattingen worden daarom geleidelijk gevuld.

Tijdvak 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tabel 1
Jaar_lijsten
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 2
Samenvatting
Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 3
MinMax1
Tabel 4
MinMax2
Grafiek 1
Temperatuur
Grafiek 2
Temp&Regen

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Samenvattingen voor 2014 en later

Voor WS7000 zijn met WsWin sinds 2014 registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Lichtwaardenmeting met omgebouwde T&H-meter[4] en berekening van afgeleiden sinds 20 Januari 2015 [voordien Opslagruimte2].
Helaas is door een Duivels computercrash de latere info van 2015 onherstelbaar beschadigd.
Bodemtemperatuurmeting @ -10cm met T&H-meter[2] sinds 09 Juli 2016 [voordien Opslagruimte1/ Invertertemperatuur].
Berekening van ET sinds 1 Juli 2018.
Regentijd wordt berekend sinds Juli 2019.
Aanklikken van een vakje van de matrix voor aparte, vergrootte weergave van de inhoud.

Tijdvak 2014,
vˇˇr 01 Juli
2014,
na 01 Juli
Duivels2015 Duivels2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tabel 1
Jaar_lijsten
At-work Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 2
Samenvatting
At-work Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll Klik&Scroll
Tabel 3
MinMax1
At-work
Tabel 4
MinMax2
At-work
Grafiek 1
Temperatuur
At-work
Grafiek 2
Temp&Regen
At-work
Grafiek 3
Regen&Zon
At-work

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


Historische gegevens, Overzichtsgrafieken

De grafische-overzichten bestaan m.b.v. WsWin per jaar uit een rij jaargrafieken gescheiden naar parameter, zoals hieronder aangegeven, gescheiden naar TFA_Nexus en WS7000.
De matrixen zijn bewust over de jaren heen met dezelfde layout gemaakt voor Nexus resp. WS7000:
omdat per PWS voor ieder jaar de parameter op dezelfde plaats in de rij staat, kun je dus per parameter vertikaal vergelijken op de mini-grafiek.
De opmerking over 'gaten' in de data is ook geldig voor deze sectie met grafieken, en vooral 2015 is in dit opzicht Duivels getroffen.
Wil je details zien, dan de beschikbare minigrafiek aanklikken:

 • N.A. = Info of sensor Niet Aanwezig / N.A. = Info or sensor Not Available or Info Not Applicable
 • Blanco = vertoning vraagt aanklikken / Blank = display requires clicking

TFA_Nexus, Grafisch overzicht per jaar

Voor TFA_Nexus zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Lichtwaarden (uit omgebouwde T&H-meter3) en afgeleiden sinds 1 April 2015.
ET wordt berekend sinds 1 Juli 2018.
UVI en Luchtdruk komt van Domoticz sinds 8 Augustus 2018;
echt gemeten lichtwaarden sinds eind 2020.
In de achtergrond is T&H-meter4 @+1,5m als test & back-up toegevoegd sinds 9 Augustus 2018 zoekend naar betere locatie dan T&H-meters 1 en 2:
i.v.m. de varierende locatie zijn meetwaarden daarvan niet in deze lijst opgenomen.

Jaar Baro-
meter
Hygro_1
2,5m
Hygro_2
1,2m
Hygro_3
1,5m
Regen,
cumulatief
Temp_1
2,5m
Temp_2
0,2m
Temp_3
1,5m
Temp4
Wind
Dauw-
punt
Licht,
niveau
Zon,
duur
UVI Wind,
snelheid
Wind,
stoten
Wind,
chill
Wind,
richting
Wind,
distr.1
Wind,
distr.2
2014,
na 30 Juli
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
2015 N.A. N.A. N.A.
2016 N.A. N.A. N.A.
2017 N.A. N.A. N.A.
2018
2019
2020
2021
2022

bovenkant pagina bovenkant rubriek volgende rubriek


WS7000, Grafisch overzicht per jaar

Voor WS7000 zijn met WsWin registraties gemaakt voor de gebruikelijke parameters luchtdruk, wind, barometer, temperatuur, vocht en neerslag.
Daaruit zijn de navolgende grafieken afgeleid: grafieken vˇˇr 2014 worden ingevoegd zodra daarvoor de bron-informatie is geordend.
WS7000 levert geen info over windtemperatuur en over windstoten.
Lichtwaardenmeting (door omgebouwde T&H-meter[4], eerder toegepast in opslagruimte1) en berekening van afgeleiden sinds 20 januari 2015.
Buitenmeting met Hygro2@+1,5m en Temp2@-0,1m sinds 09 Juli 2016: T&H-meter[2] eerder toegepast in opslagruimte2.
Berekening van ET sinds 1 Juli 2018.
Beginnend 01 September 2019 wordt achterin de tuin een opstelling toegevoegd met nieuwe T&H-meter[1] en T&H-meter[2] met gecombineerde T&H-sensoren op +1,5m resp. +0,1m.
De 'oude' T&H-meter[1] en T&H-meter[2] leven daarna voort op hun zelfde locatie als T&H-meter[5] op +1,5m/+1,5m resp. T&H-meter[6] op -0,1m/+1,5m.

Jaar Baro-
meter
Hygro_1
+1,5m
Hygro_2
+1,5m/
+0,1m
Hygro_3
+0,5m
Hygro_5
+1,5m
Hygro_6
+1,5m
Regen,
cumulatief
Temp_1
+1,5m
Temp_2
-0,1m/
+0,1m
Temp_3
+0,5m
Temp_4
Wind
Temp_5
+1,5m
Temp_6
-0,1m
Dauw-
punt
Licht,
niveau
Zon,
duur
UVI Wind,
snelheid
Wind,
stoten
Wind,
chill
Wind,
richting
Wind,
distr.1
Wind,
distr.2
2014,
na 1 Juli
N.A. Hygro_1 Hygro_2 N.A. N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A. N.A. N.A.
2015Duivels N.A. Hygro_1 Hygro_2 N.A. N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A.
2016 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A.
2017 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A.
2018 Hygro_1 Hygro_2 N.A. Temp_1 Temp_2 N.A. N.A.
2019 N.A. N.A. N.A.
2020 N.A. N.A. N.A.
2021 N.A. N.A. N.A.
2022 N.A. N.A. N.A.

bovenkant pagina bovenkant rubriek


startpagina

Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina

Copyright © 2013-2022 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities