Overzichten

Lokale, actuele waarneming & registratie geeft nabije details.
Voor historische besef is ook een Overzicht over langere termijn gewenst, met Grafieken
Voor vooruitzichten is informatie over een groot gebied belangrijk:

Data-opbouw & Data-verdeling

De WS7000-sensoren leveren enerzijds ongecorrigeerde meetwaarden aan de PC-interfaces die als dataloggers dienen.
Vanuit die PC-interfaces gaat data naar WsWin.
Anderzijds gaat data van de WS7000-sensoren parallel via de draadloze verbinding naar Domoticz.
Vergelijkbaar wordt sensor-data van TFA_Nexus uitgelezen door de Nexus-Console als datalogger.
Data wordt met opzet niet met offsets gecorrigeerd in de Nexus-Console, waarmee 'aflevering' van Nexus-data naar WsWin gelijksoortig is aan WS7000.
Daarnaast levering van data vanuit de draadloze Nexus-sensoren direct aan Domoticz.
De andere sensoren gekoppeld aan Domoticz leveren ongecorrigeerde meetwaarden, zowel direct aan de Domoticz-computers als vanuit de ESP8266s (m.u.v. de Fijnstof-sensoren).
Daarmee is voor alle meetwaarden dezelfde beginsituatie van toepassing voor verdere verwerking.
Correctie/calibratie is in WsWin en in Domoticz dus op hetzelfde niveau; wel verschillend in uitvoering, afgedwongen door de beschikbare correctie-functies.

'Domoticz-invulling' betekent dat in Domoticz de ruwe sensordata (indien nodig) wordt gecorrigeerd op basis van calibratie-info, en dat de meest-geschikte sensor-data wordt geselecteerd voor toepassing.
Bijv. offsets worden ingevoerd voor temperatuur, R.V. en luchtdruk, en de barometer-info van Nexus wordt vervangen door de veel betere info uit de druksensor BMP180 van Domoticz.
Temperatuur&vocht gemeten op andere hoogtes en in de bodem kan worden toegevoegd, evenals info t.a.v. Licht en UVI.
Ook vormen van redundatie: als PWS WS7000 zich niet meer meldt, dan wordt (na een correlatie-check) voor Domotica-toepassingen de beschikbare, aansluitende/vergelijkbare info uit PWS TFA_Nexus en Domoticz-sensoren ingevoegd, of omgekeerd.
Calibratie (indien mogelijk) van de sensormetingen is een vereiste om zo goed mogelijk te zorgen voor gelijkloop van de sensorwaarden, liefst ook gelijklopend met echt gecalibreerde stations in de omgeving, zoals AWS Twente.
Er wordt geen basis-sensor-data gemengd en/of gefilterd, want dat misvormt het beeld en de tendenzen.
Door de verschillen in correctie/calibratie verschilt de directe upload vanuit WsWin@PC soms nogal van de upload vanuit het Domotica-Systeem, zoals hieronder aangegeven.

Als actuele bijdrage voor overzichten en vooruitzichten wordt periodiek naar de onderstaande organisaties data gevoed.

HetWeerActueel, Benelux Weather Network en European Weather Network = TFA_Nexus-informatie, met Domoticz-invulling voor luchtdruk en UVI. Continu vanuit WsWin@PC.

Benelux Weer Netwerk weer EuropenWeatherNet

WOW, PWSWeather en VWK_Sylphide = TFA_Nexus-informatie, continu vanuit het Domotica-Systeem. Domoticz-invulling = vervangende luchtdruk uit BMP180-sensor,
voor WOW en PWSWeather zonder licht&UV-info, en voor VWK_Sylphide met licht&UV-info
WOW-NL ontvangt de info van MetOffice_UK

VWK_logo WOW-Map PWS Weather

AWEKAS:
- ToulonA = TFA_Nexus-informatie gelijk aan HetWeerActueel en BeneluxWeerNetwerk. Continu vanuit WsWin@PC.
- ToulonB = WS7000-informatie, continu vanuit het Domotica-Systeem. Domoticz-invulling = toevoeging Licht&UVI.
- ToulonC = TFA_Nexus-informatie, continu vanuit het Domotica-Systeem. Domoticz-invulling = BMP180 als vervangende druksensor + toevoeging Licht&UVI

AWEKAS AWEKAS AWEKAS

WUnderground:
- Slangenbeek = TFA_Nexus-informatie + Domoticz-invulling, continu vanuit het Domotica-Systeem, met laag-frequent parallel-feed vanuit WsWin@PC
Bij feed uit Domotica-Systeem met luchtdruk uit BMP180-sensor, incl. berekende lichtwaarde en gemeten UVI (indien beschikbaar).
Bij feed uit WsWin ook met injectie van luchtdruk en UVI uit het Domomotica-Systeem, maar WsWin beslist wat wordt gebruikt.
- Toulonstraat = WS7000-informatie + Domoticz-invulling, incl. gemeten lichtwaarde & UVI (indien beschikbaar), continu vanuit het Domotica-Systeem.
Soms/onregelmatig parallel-feed vanuit WsWin@PC, zonder Lichtwaarde&UVI.

Weather Underground PWS IOVERIJS70 Weather Underground PWS IOVERIJS101

Waarom zulke bijdragen?

 • Op basis van uploads maken die organisaties overzichten, zowel actueel als ook een historisch beeld:
  Hoe meer uploads en hoe beter verdeeld, hoe verfijnder de overzichten kunnen worden.
  Ook handig voor eigen inschatting en als backup van je eigen historische informatie.
 • Op basis van die uploads maken de organisaties ook verwachtingen:
  Hoe meer & hoe beter & hoe verspreider de uploads, deste beter kan de verwachting worden.
 • Upload naar verschillende organisaties, want
  • Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van vertoning en dat geeft soms interessante invalshoeken
  • Iedere organisatie heeft een eigen manier van voorspelling en zeker in een omgeving waarin het weer sterk kan fluctueren (zoals rondom de Noordzee), kan verschil in uitkomst van belang zijn. De zgn. 'pluim' geeft inzicht hoe dat uitwerkt.

bovenkant pagina volgende rubriek


Weerkaarten

Voor de Benelux geven de eerste 3 kaartjes hieronder de huidige toestand weer voor temperatuur, neerslag en wind, met 2 detailkaartjes voor neerslaghistorie.
De 2 kaartjes daaronder geven aanvullende info over de temperatuur op 'klomphoogte' en de relative vochtigheid.
De onderste 3 kaartjes geven informatie voor de actuele waarschuwingen, zonnekracht en pollenverwachting voor Nederland.

Weerkaarten verzorgd door HetWeerActueel

Het kaartje met de actuele temperatuur wordt iedere 10 minuten opgebouwd uit de actuele gegevens van alle weerstations, mits de data minder dan 1 uur oud is.

Op het tweede kaartje staat de neerslag die vandaag is gevallen tot en met het het tijdstip zoals vermeld in het kaartje.

Het kaartje met de actuele wind windsneldheid (10 minuten gemiddelde) wordt 2 keer per uur opgebouwd uit de actuele gegevens van alle weerstations, mits de data minder dan 1 uur oud is.

Het Zuid-Oosten van Belgie blijft lichtgrijs, omdat hier geen weerstations in de buurt zijn.

  Temperatuur  Neerslag  Wind 
  Actuele temperatuur kaart   Actuele neerslag kaart   Actuele wind kaart  

Voor zonneschijn geeft Buienradar een overzicht over max. 3 uur.
TEMIS
KNMI_ESA levert voor UV-straling een Benelux-overzicht voor diverse soorten straling.

De 3 links hieronder gaan naar de bron-pagina's van HetWeerActueel, met voor Temperatuur en Neerslag een animatie van het verloop in het laatste uur.

De 2 plaatjes hieronder geven neerslag-historie voor de Benelux.

Weerplaza levert aanvullende kaartinfo voor bodemtemperatuur (op klomphoogte) en voor relatieve vochtigheid.

bovenkant pagina volgende rubriek vorige rubriek


Informatie uit andere bronnen

  Waarschuwingen  Zonkracht/ UV-index  Pollenverwachting 
  Actuele waarschuwingen kaart   Actuele zonkracht kaart   Actuele pollen kaart  

Top pagina Top rubriek


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2019 T4S
Het copyright voor informatie die beschikbaar komt cq. gekomen via externe links (ook zonder bronvermelding), berust bij de originele auteur, dus gebruik van die informatie heeft mogelijk beperkingen.