Overzichten

Lokale, actuele waarneming & registratie geeft nabije details waaruit overzichten tevoorschijn komen.
Omdat data-bronnen en data-gebruikers heel verschillende karakteristieken hebben,
vraagt maken van overzichten bepaalde keuzes voor

Pas dan krijg je werkende aansluiting tussen de delen.
Voor historische besef & referentie is Voor vooruitzichten is externe informatie over een groot gebied belangrijk:

Data-opbouw & Data-verdeling

Data-opbouw

Data_FlowsUitlezing en verdeling van meteo-informatie binnen de systeemconfiguratie is opgebouwd volgens dit schema

'PWS-invulling' voor WS7000 en Nexus start vanaf de sensoren.
Alle WS7000-sensoren leveren enerzijds draadloos ongecorrigeerde meetwaarden aan de PC-interfaces die als dataloggers dienen.
Vanuit die PC-interfaces gaat data 'bekabeld' naar WsWin-software in de PC-servers.
Anderzijds gaat data van die WS7000-sensoren parallel via de draadloze verbinding naar Domoticz.
Vergelijkbaar worden sensoren van TFA_Nexus draadloos uitgelezen door de Nexus-Console als datalogger,
met parallel een draadloze uitlezing van de Nexus-sensoren door Domoticz.
Bij Nexus wordt luchtdruk bepaald in de Nexus-Console.
Data wordt met opzet niet met offsets gecorrigeerd/opgelijnd in de Nexus-Console, waarmee de 'aflevering' uit die Console van Nexus-data naar WsWin gelijksoortig is aan WS7000-uitlezing via de PC-interfaces.
De uitlezing direct door Domoticz van de WS7000-sensoren, van de Nexus-sensoren en van de Domoticz-sensoren heeft daardoor vergelijkbaar, ongecorrigeerde data als resultaat.
Daarmee is voor alle meetwaarden dezelfde beginsituatie van toepassing voor verdere verwerking.
Correctie/calibratie is in WsWin en in Domoticz dus op hetzelfde niveau; wel verschillend in uitvoering, afgedwongen door de beschikbare correctie-functies.

'Domoticz-invulling' betekent dat in Domoticz de ruwe sensordata (indien nodig) wordt gecorrigeerd op basis van calibratie-info, en dat de meest-geschikte sensor-data wordt geselecteerd voor de toepassing daarna.
Bijv. offsets worden ingevoerd voor temperatuur, R.V. en luchtdruk, en de barometer-info van Nexus wordt vervangen door de veel betere info uit de druksensor BMP180 of BME280 van Domoticz.
Temperatuur&vocht gemeten op andere hoogtes en in de bodem kan worden toegevoegd, evenals info t.a.v. Licht en UVI.
Ook vormen van redundatie: als PWS WS7000 zich niet meer meldt, dan wordt (na een correlatie-check) voor Domotica-toepassingen de beschikbare, aansluitende/vergelijkbare info uit PWS TFA_Nexus en/of uit Domoticz-sensoren ingevoegd, of omgekeerd.
Calibratie (indien mogelijk) van de sensormetingen is een vereiste om zo goed mogelijk te zorgen voor gelijkloop van de sensorwaarden,
liefst ook gelijklopend met echt gecalibreerde stations in de omgeving, zoals AWS Twente.
Er wordt bewust geen basis-sensor-data gemengd en/of gefilterd, want dat misvormt het beeld en de tendenzen.
Door de verschillen in correctie/calibratie verschilt de directe upload vanuit WsWin@PC soms nogal van de upload vanuit het Domotica-Systeem, zoals hieronder aangegeven.

De data uit het Tempest_PWS gaat van de sensorkop draadloos naar de Sensor-Hub.
Enerzijds daaruit ruw/ongecorrigeerd over WiFi>LAN>Internet naar de server van Weatherflow.
Een autocalibratiefunctie regelt daar de data bij, waarna data-verdeling naar WUnderground en verder naar Domoticz:
in die keten worden bediener-correcties voor oplijning pas in Domoticz ingevoerd op basis van daar waargenomen biaswaarden t.o.v. de lokale referenties.
Anderzijds worden de berichten uit de hub ook direct, lokaal opgevangen door de WeeWX-software en daaruit wordt een beeld en data gemaakt, incl. lokale correcties voor calibratie e.d.
WeeWX gaat ook een verdere rol spelen in de data-verdeling voor Tempest, maar dat is in ontwikkelijng:
eerste inzet is upload naar een test-account bij HetWeerActueel en naar CWOP.

Meteobridge werkt parallel aan deze configuratie:
Letterlijk naast de standaardconsole van TFA_Nexus hangt een TFA_Meteotime_console.
Die laatste console luistert ook naar de draadloze sensoren van TFA_Nexus en zijn USB-interface voedt data naar de Meteobridge.
Daarnaast haalt de Meteobridge van het (W)LAN data van Tempest en GW1000.
In de Meteobridge kan de sensordata worden gecorrigeerd voor kalibratie cq oplijning tussen de sensoren.
Daarna data beschikbaar voor aparte dataverdeling.

Data-verdeling

Lokale data-verdeling voedt de lokale 'gebruikers' zoals Domoticz en de lokale webservers.
Als externe, actuele bijdrage voor overzichten en vooruitzichten wordt periodiek naar de onderstaande organisaties data gevoed.

HetWeerActueel, Benelux Weather Network en European Weather Network, vanuit WsWin@PC
Inhoud = TFA_Nexus-informatie uit de Nexus-Console, met Domoticz-invulling door upload voor luchtdruk en voor UVI.

Benelux Weer Netwerk weer EuropenWeatherNet

WOW, PWSWeather en VWK_Sylphide, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud = draadloze TFA_Nexus-informatie, met Domoticz-invulling = vervangende, betere luchtdruk-info uit BMP180-sensor,
voor WOW zonder licht&UV-info, en voor VWK_Sylphide en PWSWeather met licht&UV-info
WOW-NL ontvangt de info indirect via MetOffice_UK

VWK_logo WOW-Map PWS Weather

AWEKAS:
# ToulonA = TFA_Nexus-informatie, periodiek vanuit WsWin@PC en vanuit Meteobridge.
Inhoud uit WsWin = gelijk aan de upload naar HetWeerActueel, BeneluxWeerNetwerk en European Weather Network.
Inhoud uit Meteobridge = TFA_Nexus-informatie uit de Meteotime_Console, met benodigde correcties in Meteobridge.
# ToulonB = WS7000-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud = draadloze WS7000-sensordata, met Domoticz-aanvulling = toevoeging Licht&UVI, met benodigde correcties in Domoticz.
# ToulonC = Tempest-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud = informatie door Domoticz uitgelezen van WUnderground en van Weatherflow (BaroTrend & Brightness), met benodigde correcties in Domoticz.

WUnderground:
# Slangenbeek = TFA_Nexus-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud vanuit het Domotica-Systeem = gelijk aan de upload naar HetWeerActueel, BeneluxWeerNetwerk en European Weather Network.
Soms/onregelmatig met parallel/backup-feed vanuit WsWin@PC,
met Domotica-invulling = upload naar WsWin van luchtdruk uit BMP180-sensor, met toevoeging Licht&UVI.
# Slangenbeek2 = TFA_Nexus-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud uit Meteobridge = TFA_Nexus-informatie uit de Meteotime_Console.
met Domotica-invulling = upload naar WsWin van luchtdruk uit BMP180-sensor, met toevoeging Licht&UVI.
# Toulonstraat1 = WS7000-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoud vanuit het Domotica-Systeem = draadloze WS7000-sensordata, met Domoticz-aanvulling = toevoeging Licht&UVI.
Soms/onregelmatig met parallel/backup-feed WS7000-info vanuit WsWin@PC, zonder Licht&UVI.
# Toulonstraat2 = TFA_Nexus-informatie, vanuit het Domotica-Systeem.
Inhoudelijk gelijk aan Slangenbeek, maar de TFA_Nexus-informatie wordt direct uitgelezen door het Domotica-Systeem.
Uit Domotica ingevuld met luchtdruk uit BMP180-sensor, met toevoeging Licht&UVI.
# Toulonstraat3a = Tempest-informatie, vanuit de Weatherflow-server.
Inhoudelijk is dit een selectie uit data die vanuit het Tempest_PWS ruw wordt geupload naar de Weatherflow-server (met daar autocalibratie) en daaruit upload naar WUnderground.
# Toulonstraat3b = Tempest-informatie, vanuit de WeeWX.
Inhoudelijk is dit een selectie uit data die vanuit de Tempest_PWS ruw wordt opgepikt van het (W)LAN uit de datastroom naar de Weatherflow-server.

Via klikken van een icoon hieronder komt een eerste webpagina tevoorschijn voor het betreffende account bij WUnderground.
Op die pagina de 2e regel aanklikken met de aanduiding ... station => vervolgpagina met meer gedetailleerde info (incl. grafieken).
Op die laatste vervolgpagina forecast aanklikken geeft de bijbehorende verwachtings-info.

WU_IOVERIJS70 WU_IOVERIJS101 WU_IHENGE37 WU_IHENGE39

Omdat ze nog 'in aanloop' zijn, zonder icoon de weblinks naar
Slangenbeek2 = PWS TFA_Nexus3 via Meteobridge, en
Toulonstraat3b = PWS Tempest via WUnderground.

WeatherCloud
WCloudPopulair netwerk voor verzamelen & visualiseren van meteo-info.
In die zin dat veel weerstations al in hun basis-levering de upload-software hiervoor meekrijgen:
dan is aansluiten eenvoudig.
Meteo_Slangenbeek is mijn bijdrage daaraan, via WeeWX.
Bij veel, andere netwerken kun je geselecteerde data ook downloaden, maar (voorzover bekend) is die functie niet beschikbaar voor WeatherCloud.

Citizen Weather Observer Program:
CWOP is een programma voortgekomen uit amateurradio, meer specifiek APRS, denkend in richting van toepassing van meteo-meting-via-hamradio ook voor afgelegen, geisoleerde gebieden met slechte infrastructuur, met het doel ook daar een goedsluitende meteomeet-dekking te verkrijgen.
CWOP is een 'aangever' van data, geen 'voorspeller'.
Zou in die zin tegenwoordig ook als onderdeel van 'Citizen Science' ingedeeld worden.

CWOPDe verbinding met amateurradio uit zich nog in allerlei functies en kenmerken van de organisatie.
Zoals callsigns/stationsIDs EW0725 en GW2041 uitgedeeld door CWOP aan meteo-station Hengelo-Slangenbeek, en geen fancy, eigen naamkeuze.
Vooral gericht op Noord-Amerika (waar de basis-opzet nog steeds geldig is), direct gelinkt met NOAA en met NWS, maar al lange tijd ook met uitgebreide internationale verbindingen.
Station EW0725 verdeelt meteo-informatie uit Tempest, via upload vanuit de lokale WeeWX-server.
Inhoudelijk is dit een selectie uit data die direct vanuit het Tempest_Sensorhub wordt ontvangen door die WeeWX-server.
Daar ook manuale calibratie, vr upload naar CWOP.
Station GW2041 verdeelt meteo-informatie uit TFA_Nexus, via upload vanuit de lokale Meteobridge.
Inhoudelijk is dit een selectie uit data die direct vanuit de Meteotime-Console wordt ontvangen door die Meteobridge.
Daar ook manuale calibratie, vr upload naar CWOP.

CWOP heeft voor station EW0725 2 hoofd-mogelijkheden voor webvertoning van de meteo-data:
een 'LED'-vertoning en een menu-blad met grafieken vergelijkbaar met het WeeWX-dashboard.
Voor station GW2041 vergelijkbaar een 'LED'-vertoning en een menu-blad met grafieken.
Daarnaast veel alternatieve mogelijkheden voor DHZ-aanpassing (op URL- of script-niveau) van de vertoning.

Waarom zulke bijdragen?

 • Op basis van uploads maken die organisaties overzichten, zowel actueel als ook een historisch beeld:
  Hoe meer uploads en hoe beter verdeeld, hoe verfijnder de overzichten kunnen worden.
  Ook handig voor hulp bij eigen inschatting en als backup van je eigen historische informatie.
 • Op basis van die uploads maken de organisaties ook verwachtingen:
  Hoe meer & hoe beter & hoe verspreider de uploads, deste beter kan de verwachting worden.
 • Upload naar verschillende organisaties, want
  • Mensen met meteo-interesse zoeken bij het 'dichtstbijzijnde' netwerk waar ze zijn aangesloten,
   dus grote dekking = brede verdeling.
  • Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van vertoning en dat geeft soms interessant verschillende invalshoeken
  • Per organisatie daarbij een eigen manier van voorspelling.
   Zeker in een omgeving waarin het weer sterk kan fluctueren (zoals rondom de Noordzee), kan verschil in aanpak & uitkomst van belang zijn.
   De zgn. 'pluim' geeft inzicht hoe dat uitwerkt.

bovenkant pagina volgende rubriek Top rubriek


Weerkaarten

Voor de Benelux geven de eerste 3 kaartjes hieronder de huidige toestand weer voor temperatuur, neerslag en wind,
met daaronder detailkaartjes voor temperatuurhistorie en neerslaghistorie.
De onderste 3 kaartjes geven informatie voor de actuele waarschuwingen, zonnekracht en pollenverwachting voor Nederland.

Weerkaarten verzorgd door HetWeerActueel

Het kaartje met de actuele temperatuur wordt iedere 10 minuten opgebouwd uit de actuele gegevens van alle weerstations, mits de data minder dan 1 uur oud is.

Op het tweede kaartje staat de neerslag die vandaag is gevallen tot en met het het tijdstip zoals vermeld in het kaartje.

Het kaartje met de actuele wind windsneldheid (10 minuten gemiddelde) wordt 2 keer per uur opgebouwd uit de actuele gegevens van alle weerstations, mits de data minder dan 1 uur oud is.

In het Zuid-Oosten van Belgie blijven enkele stukken lichtgrijs, omdat hier geen aangesloten weerstations in de buurt zijn.

  Temperatuur  Neerslag  Wind 
  Actuele temperatuur kaart   Actuele neerslag kaart   Actuele wind kaart  

Voor zonneschijn geeft Buienradar een overzicht over max. 3 uur.
TEMIS
KNMI_ESA levert voor UV-straling een Benelux-overzicht voor diverse soorten straling.

De 3 links hieronder gaan naar bron-pagina's van HetWeerActueel met voor Temperatuur en voor Neerslag een animatie van het verloop in het laatste uur.

De 4 onderstaande plaatjes geven temperatuur-historie over het laatste etmaal, resp. neerslag-historie voor gisteren en de lopende maand..

O.a. Weerplaza levert aanvullende kaartinfo

Top pagina volgende rubriek Top rubriek


Andersoortige informatie

  Waarschuwingen  Zonkracht/ UV-index  Pollenverwachting 
  Actuele waarschuwingen kaart   Actuele zonkracht kaart   Actuele pollen kaart  

Top pagina Top rubriek


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2022 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities