Kruipruimte, Plafond: Temperatuur & Vocht

De 3 klokjes tonen laatstgemeten waarden ca. 20cm onder het plafond van de kruipruimte:

Mijlpalen

10 November 2016: Start van de metingen
07Juli ~ 18Augustus 2017: de experimentele opstelling uitgeschakeld voor ombouw/upgrade
19Augustus 2017: herstart
24maart 2018: na crosscheck met andere sensoren de R.V. van DHT22 verlaagd met relatief 12%
18 mei 2018: na crosscheck met andere sensoren de correctie voor de R.V. van DHT22 uitgeschakeld

De grafieken hieronder tonen t.o.v. de uitschakeling het voorgaande resp. het overlappend daarop volgende historisch verloop voor temperatuur en vocht.

Grafiek_Plafond_Deel1 Grafiek_Plafond_Deel2


Grafiek_Plafond_Deel3 Grafiek_Plafond_Deel4Kruipruimte
DHTMeting door een gecombineerde thermometer/vochtsensor type DHT22 in het grijze, opengewerkte, vrijhangende montagedoosje.
Voor uitlezing loopt daaruit bekabeling naar een processor ESP8266, met daaruit wifi-verbinding naar het Domotica-Systeem.
De processor moet vanwege die wifi-verbinding bovengronds worden geplaatst, omdat de metaallaag van de Tonzon-kussens afschermt.

Het overzicht van de verschillende bodemmetingen begint hier
Sitemap voor deze groep webpagina's.


<= Terug naar webpagina Experimenten