Kruipruimte, Plafond: Temperatuur & Vocht

De 3 klokjes tonen laatstgemeten waarden ca. 20cm onder het plafond van de kruipruimte: [de vertoning van genoemde 'klokjes' is afhankelijk van de combinatie van OperatingSystem en browser!]

Mijlpalen

10 November 2016: Start van de metingen
07Juli ~ 18Augustus 2017: de experimentele opstelling uitgeschakeld voor ombouw/upgrade
19Augustus 2017: herstart
24maart 2018: na crosscheck met andere sensoren de R.V. van DHT22 verlaagd met relatief 12%
18 mei 2018: na crosscheck met andere sensoren de correctie voor de R.V. van DHT22 uitgeschakeld

De grafieken hieronder tonen t.o.v. de uitschakeling het voorgaande resp. het overlappend daarop volgende historisch verloop voor temperatuur en vocht.
De grafieken met groen-gele grafieklijnen vormen achter elkaar een volledige tijdlijn sinds start van de metingen.
De grafieken met rood-gele grafieklijnen geven een beeld per kalenderjaar.

Grafiek_Plafond_Deel1 Grafiek_Plafond_Deel2Grafiek1 toont de aanloop tot de genoemde ombouw
Grafiek2 is het vervolg na de ombouw

Grafiek_Plafond_Deel3 Grafiek_Plafond_Deel4Grafiek3 toont kalendarjaar 2018
Grafiek4 sluit aan op Grafiek2

Grafiek_Plafond_Deel5 Grafiek_Plafond_Deel6Grafiek5 toont kalenderjaar 2019
Grafiek6 sluit aan op Grafiek4

Grafiek_Plafond_Deel7Grafiek_Plafond_Deel8Grafiek7 toont kalenderjaar 2020
Grafiek8 sluit aan op Grafiek6

Grafiek_Plafond_Deel9Grafiek_Plafond_Deel10Grafiek9 toont kalenderjaar 2021
Grafiek10 sluit aan op Grafiek8

Grafiek_Plafond_Deel11Grafiek_Plafond_Deel12Grafiek11 toont kalenderjaar 2022
Grafiek12 sluit aan op Grafiek10


Kruipruimte
DHTMeting door een gecombineerde thermometer/vochtsensor type DHT22 in het grijze, opengewerkte, vrijhangende montagedoosje.
Voor uitlezing loopt daaruit bekabeling naar een processor ESP8266, met daaruit wifi-verbinding naar het Domotica-Systeem.
De processor moet vanwege die wifi-verbinding bovengronds worden geplaatst, omdat de metaallaag van de Tonzon-kussens afschermt.

Het overzicht van de verschillende bodemmetingen begint hier
Sitemap voor deze groep webpagina's.


<= Terug naar webpagina Experimenten