Kruipruimte, Bodem: Temperatuur

Dit klokje toont de laatstgemeten temperatuurwaarde in de toplaag van de bodem van de kruipruimte van een 'losse' temperatuursensor:
[O.a. de vertoning van genoemd 'klokje' is nog afhankelijk van de soort browser!]

Mijlpalen

10 November 2016: Start van de metingen
07Juli ~ 18Augustus 2017: de experimentele opstelling uitgeschakeld voor ombouw/upgrade
19Augustus 2017: herstart

De grafieken hieronder tonen t.o.v. de uitschakeling het voorgaande resp. het overlappend daaropvolgende historisch verloop.
De grafieken met gele grafieklijnen vormen achter elkaar een volledige tijdlijn sinds start van de metingen.
De grafieken met rode grafieklijnen geven een beeld per kalenderjaar.

Grafiek_Bodem_Temp_Deel1 Grafiek_Bodem_Temp_Deel2Grafiek1 toont de aanloop tot de genoemde ombouw
Grafiek2 toont het vervolg na die ombouw

Grafiek_Bodem_Temp_Deel3 Grafiek_Bodem_Temp_Deel4Grafiek3 toont kalenderjaar 2018
Grafiek4 sluit aan op Grafiek2

Grafiek_Bodem_Temp_Deel5 Grafiek_Bodem_Temp_Deel6Grafiek5 toont kalenderjaar 2019
Grafiek6 sluit aan op Grafiek4

Grafiek_Bodem_Temp_Deel7 Grafiek_Bodem_Temp_Deel8Grafiek7 toont kalenderjaar 2020
Grafiek8 sluit aan op Grafiek6

Grafiek_Bodem_Temp_Deel9 Grafiek_Bodem_Temp_Deel10Grafiek9 moet kalenderjaar 2021 tonen
Grafiek10 sluit aan op Grafiek8

Om te bekijken of er een verband is met de temperatuur buiten de kruipruimte vergelijkt de onderstaande grafieken over 2017 en over 2018 de temperaturen in de kruipruimte t.o.v. de bodemtemperatuur in de tuin gemeten door het WS7000-Meteosysteem op -10cm.

Grafiek_TempCombi_2017 Grafiek_TempCombi_2018Kruipruimte DS18B20RVSDe basis-meting van de bodemtemperatuur en van bodemvocht in de toplaag is door 2 gescheiden, bekabelde contactsensoren.
Die sensorkeuze wordt mede ingegeven door het risico dat deze sensoren onder water zouden kunnen staan bij hoog grondwater.
De bodemtemperatuur wordt bepaald met een waterproof thermosensor type DS18B20 gemonteerd in een metalen probe, gestoken door de bodemfolie in de grond:
de de eigenlijke sensor is dus boven de bodemfolie, en het metaal van de probe geleidt de temperatuur naar de sensor.
Plaatsing van een tweede temperatuursensor DS18B20 op grotere diepte lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben en blijft dus achterwege.
De online uitlezing van de 'losse' vocht-sensor wordt verder hier beschreven.
Later is een gecombineerde bodemsensor voor temperatuur & vocht ondergronds in/op de bodem ge´nstalleerd: hier beschreven
Uitlezing van deze sensoren is door dezelfde processor ESP8266 die de sensoren aan het plafond van de kruipruimte bestuurt.

Links binnen deze sectie:
Sitemap voor deze groep webpagina's.
Plafondmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Bodemtoplaagmeting voor temperatuur
Bodemtoplaagmeting voor vocht
Bodemtoplaagmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Laatste, online resultaten over de meetperiode