Kruipruimte-metingen

Het is niet gebruikelijk om onder je huis te kijken, maar soms is er een duidelijke aanleiding.
Deze webpagina vertelt de achtergronden en onze uitwerking:

Achtergrond, Aanleiding en Aanpak

HuisdoorsneeModerne Nederlandse huizen hebben voor de overgang tussen de vloer van de begane grond en de fundatie-ondergrond meestal een van 3 constructies (of een combinatie daarvan):
 1. op de ondergrond een isolatielaag en daarop direct de vloer van de begane grond
 2. boven de ondergrond een kruipruimte en daarboven een isolatielaag met daarbovenop de vloer van de begane grond
 3. een onderkeldering van de vloer van de begane grond, met onder de kelder aldanniet een constructie volgens 1.
In oudere huizen ontbreekt de isolatielaag.
Een kruipruimte volgens 2. is bedoeld als ruime isolatie-maatregel tussen de vloer van de begane grond en de onderliggende grond.
De functie is: Het bovenstaande lukt afhankelijk van de constructies en materialen die worden gebruikt:
ons huis is gebouwd volgens de Bouwregels die in 2003 golden, en heeft dus vanaf de bouw een vloer die aan de kant van de kruipruimte is geisoleerd met een laag 'piepschuim'.
De vloer van de begane grond incl. de onderliggende laag 'piepschuim' is ca. 30cm dik.
De bodem van de kruipruimte ligt op ca. -110cm t.o.v. bovenkant vloer begane grond
=> de bodem van de kruipruimte ligt op ca. -100cm t.o.v. grondoppervlakte
=> de kruipruimte is ca. 80cm hoog.
Gezien de bevindingen bij de plaatsing van de bodemthermometers staan de fundatiemuren van het huis dus direct op een keiharde zandlaag.

Koude voeten waren midden 2012 voor ons - gevoelsmatig - aanleiding tot laten aanbrengen in de kruipruimte van extra isolatie in vorm van een bodemfolie en eind 2012 de 2-laags Tonzon-kussens.
Gebaseerd op goede ervaringen in ons vorige huis met een 1-laags Tonzon-kussen, en na brede orientatie op andere mogelijkheden voor isolatie-verbetering.
Kruipruimte_Bodemfolie Kruipruimte_Crash1 Kruipruimte_ConditiesDe bodemfolie beperkt/blokkeert verdamping van vocht uit de bodem.
Het dubbele Tonzonkussen zou verder met de afkoeling en vochtdoorslag moeten afrekenen door versterkte afscherming van de onderkant van de vloer.
Meten = weten: uit interesse hing in de kruipruimte sinds de installatie in 2012 simpele apparatuur voor periodieke, handmatige steekproefmetingen voor temperatuur en vocht, waarmee dus overzicht werd verkregen over het verloop in de kruipruimte van Temperatuur & Vocht, vergelijkend met buitentemperatuur.

Door sterke condensvorming en -aanhang viel in 2013 en in 2014 in de zomer echter de onderste, 2e kussenlaag naar beneden, dus effectief daarna een 'halve invulling':
helpt ook, maar minder dan beloofd cq. mocht worden verwacht ....
Kruipruimte_Crash2 Kruipruimte_sinds_2015 Waargenomen dat de bodemfolie soms overstroomde door (blijkbaar) een hoog grondwaterpeil, en dat veroorzaakte zeker sterke verdamping
=> veel condens.
Werd pas merkbaar na de installatie van de bodemfolie, dus gissen naar de reden:
is dit citaat van de Tonzon-website misschien van toepassing?
"Een niet-geisoleerde vloer laat veel warmte door. Die warmte zorgt voor verdamping van vocht uit de kruipruimtebodem waardoor een droge toplaag ontstaat. Na het aanbrengen van de vloerisolatie houdt die warmtestroom echter op, waardoor het vochtfront in de bodem stijgt en de grond na een aantal jaren toch weer vochtig kan worden."
Mogelijk speelt het Dauwpunt hier dan weer een grote rol:
koele lucht zoals in de kruipruimte is snel verzadigd, en koele vlakken condenseren goed.
Een drainage-/opvangbak onder de bodemfolie met automatische dompelpomp voert sinds voorjaar 2014 het overtollige water af naar het riool, zodat zeker geen grondwater de bodemfolie overstroomt.
De opvangbak is afgedekt met bodemfolie, zodat geen verdamping wordt toegevoegd vanuit die opvangbak.
Water op de bodemfolie moet nu afkomstig zijn van condensvorming boven en aan de bodemfolie.
Geforceerde droging van de kruipruimte door lokale verwarming/ventilatie is midden 2014 geprobeerd, maar helpt niet en kost heel veel energie, dus geen oplossing.
Conclusies 2015:
1) Ieder jaar opnieuw het 2e kussen laten ophangen is geen praktische oplossing, en zeker niet economisch.
2) Vinden van een doeltreffende remedie vraagt onderzoek naar de oorzaken, i.s.m. firma Tonzon.
Het onderzoek richt zich dan op het verband in de kruipruimte over de seizoenen tussen temperatuur en vochtgehalte, want daaruit komt de condensvorming voort.
Gaandeweg meer continu-metingen en sinds november 2016 online meting aan plafond en bodem van de kruipruimte om kwantitatief te bepalen of en hoe groot de vochtoverlast is, met registratie door het Domotica-syteem en online vertoning via de lokale en remote webservers.

Vergelijk GasGraaddagenZonEind 2019 meerdere jaarcyli doorlopen, maar nog steeds geen bruikbare remedie in zicht om in deze kruipruimte een 2e kussenlaag zo te monteren dat er geen 'neerstorting-door-condens' meer plaatsvindt en dat de isolatie zodanig verbeterd wordt dat koude voeten zich minder opdringen:
een vloertemperatuur van minimaal 18 graden ook in het koude seizoen zou aangenaam zijn.

Begin 2020 hebben we samen met Tonzon de situatie opnieuw bekeken.
Op basis van de verzamelde cijfertjes over de periode 2003 t/m 2019 [gasverbruik, graaddagen en stookgedrag] komen we tot de conclusie dat over de periode 2013 t/m 2019 relatief minstens 10% minder gas is gebruikt t.o.v. de voorgaande periode:
mooi resultaat en bewijs dat de Tonzon-isolatie in dat opzicht zijn werk doet.

Maar onze (koude) voeten blijven toch aandacht vragen .......
En een echt natte kruipruimte is ongewenst t.o.v. de gebouwstructuur.

Dat lijkt alleen oplosbaar als er een middel komt tegen de overbelasting van de ophanging van het 2e kussen voor 2 aspecten:

 1. een robuustere bevestigingsconstructie voor het 2e kussen, die 'neerstorten' voorkomt ook als een stevige condenslaag aan dat 2e kussen hangt,
  of een draagconstructie onder het 2e kussen, met hetzelfde doel.
 2. een methode waarmee in de periode mei t/m oktober eenvoudig de relatieve vochtigheid in de kruipruimte cq de condensvorming voldoende kan worden verlaagd.

Aspect 1 is pragmatische correctie van een gevolg, terwijl Aspect 2 gericht is op wegnemen van de oorzaak.
Aspect 1 is situatiegebonden en zou dus een optionele toevoeging kunnen zijn voor Tonzon [?].
Denkend aan Aspect 2 bieden zich misschien een paar mogelijkheden aan, waarvan alleen de eerste 4 (OF alleen, OF in een combinatie) hier nog enigszins 'praktisch' realiseerbaar lijken.

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


Meten = Weten

Meting van temperatuur & vocht in de lucht van de kruipruimte is relatief eenvoudig.
Meting van temperatuur in de bodem is ook niet moeilijk, maar langdurige meting van vocht in&op de bodem blijkt een uitdaging,
zoals in de navolgende webpagina's wordt uitgelegd voor Eigenbouwsensoren en voor Misol HP3001 meetset.

Eigenbouwsensoren

In & sinds 2016 zijn de volgende eigenbouwmeetsensoren geplaatst en in bedrijf (v.l.n.r) :

Kruipruimte_opstelling DHT SHT11 DS18B20RVS Grondvochtsensor Sensor-opstelling 2021

De gecombineerde thermometer/vochtsensor type DHT22 zit in het grijze, hangende, opengewerkte montagedoosje.
Dat montagedoosje dient ook als aansluitingspunt voor de bodemsensoren in de toplaag.
Gecombineerde meting van bodemtemperatuur en bovemvocht door de bekabelde sensor type SHT11, bij voorkeur in de toplaag onder de bodemfolie, maar op basis van [slechte] ervaring daarna er liggend/staand bovenop, en sinds begin 2021 in een houdertje pal boven de oppervlakte, en met de verbindingen verhoogd opgesteld onder het blauwe kapje tegen condens-indringen.
Meting van de bodemtemperatuur door een bekabelde thermosensor type DS18B20 gemonteerd in een metalen probe, gestoken door de bodemfolie in de grond.
Voor meting van de bodemvochtigheid is de getoonde 'vork'-sensor/probe door de folie gestoken en aangesloten:
tussen de poten van de vork wordt de bodemweerstand gemeten, die varieert met het gehalte aanwezig vocht bovenin de bodemlaag.
Uitlezing door een processor ESP8266, met wifi-transmissie naar het Domotica-Systeem.
Uitwerking van de data in het Domotica-Systeem, met presentatie van samenvattingen op deze website.
Omdat de ondergrond invloed kan hebben op de vochthuishouding, wordt voor info-aanvulling op termijn (~ 2020) gekoppeld aan de meteo-metingen in de tuin een set meters toegevoegd voor bodemtemperatuur op diverse dieptes en voor het grondwaterpeil.
Met dit in gedachten ook eenzelfde houdertje als voor SHT11 alvast middenvoor neergezet voor een 2e DS18B20 voor temperatuurmeting op diepte.
Ervaringen uit de 'tuinmeting' echter hierin verwerken: alvorens te plaatsen op diepte in de vochtige bodem de voelerkop extra inpakken voor isolatie tegen vocht.
Met het hoge vochtgehalte in gedachten wordt ook plaatsing van electronica in de kruipruimte zoveel mogelijk vermeden:
het valt al mee dat de Misol HP3001-meetset het zo lang volhoudt.

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek

Misol HP3001 meetset

Misol_HP3001

Als check & support, daarnaast begin maart 2018 nog een Misol HP3001-display opgesteld met een 5-tal Thermo/Hygro-sensoren, aangevuld met Ch6 op 12Feb2021:

HP3001_opstelling HP3001_verbeterd Weerhuisje5BDe sensoren hebben een nauwkeurigheid van 1% voor temperatuur en 5% voor vochtmeting.
Het communicatiesysteem van het HP3001-Systeem tussen console en sensoren werkt op 868MHz.
Dat systeem lijkt in de praktijk in deze configuratie en met de gekozen positionering niet echt last te hebben van demping door de vloer van de begane grond.
Anderzijds (vanwege frequentie & dataprotocol) geen directe ingang op Domoticz voor draadloze data-overdracht,
zodat online uitlezing via een omweg geregeld moet worden.
Januari 2021 Zijn de 2 sensoren voor Ch4 en Ch5 voorzien van een 'hang-statief', waardoor vrijhangend, zonder risico van staan in condenswater.

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


Meetresultaten

Het beeld van de 'diverse soorten vocht' is soms confuuus en uitleg gewenst:
vergelijken met een andere tekst geeft soms verheldering.
Absolute Vochtigheid van de lucht i.c.m. Dauwpunt geeft m.i. een beter beeld van de vochtinhoud dan Relatieve Vochtigheid i.c.m. Temperatuur,
maar die laatste twee zijn vaak de enig beschikbare meetwaarden.
Met een uitgebreide, nederlands vochtcalculator, een eenvoudig, engelstalige online calctool of de online NOAA-Moisturecalculator kun je gericht een situatie doorrekenen:
bij de betere calctools heb je daarvoor luchtdruk apart nodig als invoer (die daarom bij de snapshots staat).
Nog uitgebreider is dit duitse rekentool, waarmee o.a. ook te berekenen is hoeveel vocht moet worden verwijderd cq toegevoegd om in een ruimte een gewenste vochtigheid te krijgen.
Voor onze situatie wordt online op basis van metingen een actuele vochttabel bijgehouden, die geleidelijk verder wordt verfijnd,
om een leidraad te leveren of/hoe geventileerd zou kunnen worden.

Voor de eigenbouwsensoren en Domoticz is voor 2016 en later info met beschrijving te vinden in de webpagina's hierna.
De sitemap onderaan deze pagina wijst de weg.
Voor de HP3001-meetset is direct hieronder een reeks beelden beginnend in 2018:

HP3001 Snapshots

Het eerste meetbeeld is van 23 maart 2018.
Domoticz-180323 HP3001_maart18 Conclusies uit dit beeld:
- de temperaturen in de kruipruimte voor alle sensoren vergelijkbaar
- de DHT22 plafond-vochtmeting constant ca. 12% hoger dan de andere sensoren
[=> voor gelijkloop DHT-uitlezing te verlagen met relatief 12%]
- ;-) in de kamer nog geen erg warme voeten

[Luchtdruk = 1005.7 hPa]

HP3001_juli18 Na april 2018 zijn echter de 3 HP3001-sensoren en de DHT22 plafond-sensor het weer eens dat R.V. continu 99% is, terwijl de SHT11 bodem-sensor een R.V. < 30% meldt:
wat is de waarheid, want zowel plafond als bodem van de kruipruimte zijn helemaal droog?
Daarom 18 mei 2018 voor DHT22-R.V. de 12%-correctie weer tenietgedaan.

:-( De kruipruimte is een moeilijke meetomgeving ......
;-) Wel zien we de hele zomer van 2018 voor de 'vloersensoren' op de begane grond een temperatuur van 22~24 graden en hoger, en dat is aangenaam.
[Luchtdruk = 1020 hPa]

HP3001_december18 Oudjaar 2018 blijken de 4 kruipruimte-thermometers het min of meer eens,
maar de DHT22-sensor voor R.V. is continu ca. 99%,
terwijl de 3 HP3001-sensoren en de SHT11 bodem-sensor een min of meer gelijke, lagere R.V. melden.
Wat is de waarheid, want zowel plafond als bodem van de kruipruimte zijn nagenoeg droog?

De temperatuur op de vloer erboven beweegt zich tussen 15 en 17 graden, afhankelijk van de verwarming van die ruimtes: niet aangenaam.
[Luchtdruk = 1030 hPa]

HP3001_februari19 Winter/Voorjaar 2019 hebben we (getriggerd door de kou & neerslag buiten) tussen midden-Januari en midden-Februari 7 van de 8 ventilatie-openingen in de buitenmuren afgesloten, zodat de kruipruimte nauwelijks nog werd geventileerd:
de temperatuur en R.V bleef nu op alle meetposities nagenoeg constant.
De R.V. in de kruipruimte is gemiddeld over de sensoren redelijk laag [Luchtdruk = 1023.7 hPa].
Min of meer vergelijkbaar met de begin-situatie in maart 2018.
Overstroming gesignaleerd in maart 2019 door de gecombineerde T/H-sensor op de bodemfolie, die moeilijkheden krijgt met vochtmeting.
De temperatuur op de vloer erboven beweegt zich tussen 15 en 17 graden, afhankelijk van de verwarming van die ruimtes: niet aangenaam.

HP3001_juni19 HP3001_juli2019 Zomer 2019 wordt het patroon van Zomer 2018 bevestigd:
bij nadere, visuele inspectie zijn er duidelijk en veel vochtplekken.
Gedurende de 1e hittegolf van juni 2019 meten de 'vloersensoren' op de begane grond een Temperatuur van 22~24 graden bij 'ondergronds' 15~17 graden [Luchtdruk = 1019.6 hPa].
De 2e hittegolf van juli 2019 geeft een vergelijkbare uitkomst:
de bovenkant van de vloer wordt warmer, terwijl de onderkant koel & nat is [Luchtdruk = 1010.4 hPa].


Domoticz-191231 HP3001_december19Oudjaar 2019 is het beeld vergelijkbaar aan Oudjaar2018, met iets lagere R.V. voor alle sensoren.

De 2 'vloersensoren' bovengronds op de begane grond meten ook nu weer een temperatuur van ca. 16 graden, en dat is minder aangenaam.
[Luchtdruk = 1032.8 hPa]


HP3001_augustus2020Bij de hittegolf begin Augustus 2020 een vergelijkbaar beeld als in 2019 [Luchtdruk = 1015.9 hPa],
waarbij sensoren 3 en 4 last hadden van af en toe uitval, en
sensor5 heeft toen helemaal de strijd opgegeven wegens het extreme vocht in de kruipruimte.
De buitenlucht heeft vaak een lagere R.V. en lagere Absolute Vochtinhoud dan in de kruipruimte:
geforceerde ventilatie met buitenlucht lijkt dan een valide optie voor droging van de kruipruimte.
Ca. 14~15 september 2020 met heet nazomerweer ook een vergelijkbaar beeld [Luchtdruk = 1020 hPa]:
m.b.v. de online vochttabel dan te zien we dat de buitenlucht steeds veel te vochtig is om te gaan ventileren.
18~20 September 2020 daarentegen overdag de verhoudingen wel heel geschikt voor ventilatie, maar de week er na weer sporadisch:
dit kun je als gebruiker niet netjes handmatig volgen voor ventilatie-schakelen, dus typisch een komende computer-toepassing.
Na 22 oktober 2020 raken alle 3 kruipruimte-sensoren verzopen: handmatig ingrijpen nodig voor droging & herplaatsing.

HP3001_februari2021Eind januari/begin februari 2021 daalt het vochtgehalte in de kruipruimte volgens nu bekend patroon,
en de bovenkant van de bodemfolie wordt weer droog, maar wel veel water onder de bodemfolie.
De schermopname hiernaast is van de vroege ochtend na de koudste nacht totdantoe [= buiten -13 Graden & 88%, bij luchtdruk 1039 hPa].
HP3001_oktober2021Voorjaar/zomer 2021 geen verandering.
Integendeel, na stortbuien overstroming van de kruipruimte, wat nadere inspectie vraagt.
Enkele nu ontdekte openingen aan de buitenkant van de fundatiemuur gedicht, en terras gedeeltelijk opnieuw aangelegd met afscherming van betreffend stuk fundatiemuur, zodat kans op instroming minder zou moeten worden.
De kruipruimte blijft onveranderd nat en met veel plassen op de bodemfolie.
Sterker wordend vermoeden dat het grondwaterpeil een grote rol speelt, waarbij deze waarneming i.c.m. het citaat van de Tonzon-website reden tot nadenken geeft.

Wordt vervolgd: Najaar 2021 ~ Voorjaar 2022, e.v.

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


HP3001 Online uitlezing

Sensoren 1 en 2 zijn op de begane grond, sensoren 3, 4 en 5 in de kruipruimte.
Zijn sensoren 3, 4 of 5 verzopen door langdurig extreem vocht, dan geven ze OF onzinnige, extreme temperatuurwaarden, OF helemaal geen info:
door de software wordt (voor de grafiek & tabel) dan hun temperatuur begrensd op een placeholderwaarde die buiten maar dichterbij het normale bereik ligt.
Sensor 6 in de buitenlucht zal daar vermoedelijk minder last van hebben, maar als voorzorg wel van die functie voorzien.
Voor de afwezige sensoren 7 en 8 zijn placeholder-waarden ingevuld voor temperatuur en vocht.
Grafieken over 24 uur en over een jaar.

Online uitlezing over 24 uur

De eerste 2 grafieken in deze rubriek tonen de meetwaarden van de afgelopen 24 uur,
gescheiden naar temperatuur en relatief vochtgehalte.
Absolute Vochtinhoud en Dauwpunt lijken betere maatstaven voor vergelijking.
Met de formules voor absolute vochtinhoud (afgeleid uit RV en T) is online-generatie mogelijk van een actuele tabel.
Voor berekening van het Dauwpunt wordt gebruik gemaakt van de Magnus-Tetens-benadering, ook uitgaand van RV en T.

KWW: daarop gebaseerd kan worden bekeken of info hieruit een mogelijkheid geeft waarmee
geforceerde toevoer van buitenlucht een (extra) remedie voor droging zou kunnen zijn.

Online info en uitleg voor andere sensoren in de kruipruimte en daarbuiten op de vervolgpagina's van deze rubriek,
via de sitemap onderaan deze pagina.

Voor directe grafiekvergelijking aparte 24uur-vensters met meteo-info en info uit de eigenbouw-sensoren.

HP3001T24hr HP3001H24hr


Vergelijking absoluut vocht

Als referentie de info voor een huiskamer met op +1,5m een temperatuur van 20 graden met Rel. Vocht 50%
=> Abs. Vocht = 8,6 g/m3 en Dauwpunt = 9,2 graden.
Voor ventilatie is lage RV_buiten een duidelijke eerste eis (want instromen van vochtige lucht is zeker ongewenst),
maar nog uitvinden bij welke verhoudingen tussen RV, AV en Dauwpunt een ventilatie zinvol kan worden ingezet.
De engelstalige versie van de vochttabel bevat een test-indicatie voor mogelijke Fan-toepassing,
gebaseerd op de volgende condities: Buiten_R.V. < 80% bij Buiten_Temp > 15 graden, terwijl delta-AV < -5% en delta_Td < -3 graden.
Als een HP3001-sensor in de kruipruimte uitvalt cq. in de fout gaat, dan wordt afhankelijk van de fout voor de grafiekgeneratie een vervanging ingevuld:
gedurende deze test => 99%/15.0C als 'lage' invulling, of 99%/20.0C als 'hoge' invulling.
Voor de andere sensoren bij uitval of fout geen vervanging van waarden.
Zolang 'echte' meetwaarden beschikbaar zijn, lopen de berekeningen voor Absoluut Vocht AV en voor Dauwpunt Td door met de ongecorrigeerde meetwaarden:
foute meetwaarden geven dan uiteraard 'afwijkende' uitkomsten.

Overzicht over een jaar

De 2 grafieken in dit overzicht tonen de meetwaarden van het afgelopen jaar, gescheiden naar temperatuur en relatief vochtgehalte.
ToDo:
Na verdere validatie van de AV-tabel, hier grafiek(en) toevoegen voor langetermijn-overzicht voor absolute vochtinhoud en/of voor dampdruk.

Info over de hele meetperiode van de andere sensoren in de kruipruimte en daarbuiten op de vervolgpagina's van deze rubriek:
deze langetermijn-info per sensor is statisch.

Voor directe grafiekvergelijking aparte glijdende vensters met jaar-info van de eigenbouw-sensoren.

HP3001Temp_jaar HP3001Hum_jaar


Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


Hoe verder? / Corrigerende maatregelen?

Te wensen dat met Tonzon een effectieve, pragmatische invulling kan worden gevonden voor definitief herplaatsen van het 2e kussen.
Als geen verbetering mogelijk is voor de ophanging van dat buitenste, 2e Tonzonkussen, dan moet worden gekeken naar alternatieve aanpak:
De volgende mogelijkheden lijken van toepassing, waarvan de eerste 4 of 5 mogelijk met niet teveel moeite praktisch realiseerbaar zijn (aldanniet in combinatie) en direct effectief lijken.
 1. Voorkom overstroming in de kruipruimte.
  Grondwateroverstroming geeft zeker hogere vochtigheid in de kruipruimte, terwijl condenswater een sterke 2e bron is.
  Nu met 1 opvangbak met dompelpomp al de afvoer geregeld voor opkomend grondwater.
  Tegen condenswater lijkt gaten prikken in de bodemfolie een primitieve oplossing die alleen plaatselijk verlichting geeft.
  Nog een oplossing te vinden voor kruipruimte-wijd afvoeren van condenswater naar de opvangbak:
  structureel profileren van de bodem van de kruipruimte, met 'greppels' die aflopen naar de opvangbak?
  Voor zekerheid/redundantie (want door ervaring wijzer geworden) wordt als voorzorg, op termijn een 2e opvangbak met dompelpomp geplaatst in een andere hoek van de kruipruimte, eventueel met een bijbehorende bodemdrainage, zodat grondwateroverstroming zeker niet kan optreden.
  Vraagt DHZ-inzet, want er zijn geen firma's die dit soort klussen aanpakken tegen redelijke kosten.
 2. Drogere ondergond geeft minder condensvorming (?)
  Ventilatorkastje1Naast afvoer in de kruipruimte boven de bodemfolie te kijken naar een oplossing onder de bodemfolie.
  Grondwater/condens aanhangend aan de bodemfolie zal waarschijnlijk kouder zijn dan de lucht daarboven => condens op/aan de bodemfolie.
  Drainage door ingraven op ca. -10cm diepte van een drainageslang/-pijp is gericht op droger maken van de grond onder de bodemfolie,
  met de achterliggende gedachte dat dan de bodemfolie mogelijk geen/minder aanleiding tot condensvorming zou kunnen geven.
  Deze drainage voert af onder de bodemfolie naar de opvangbak(ken) van de dompelpomp(en).
  Vraagt ook DHZ-inzet, met zelfde argument als bovengenoemd.
  De buren hebben een andere praktische & passieve invalshoek gekozen om hoger boven het grondwater te komen:
  de kruipruimte is ruim genoeg om een extra laag zand van 20cm in de kruipruimte te laten brengen, oftewel 2 van deze tankwagens.
 3. Geforceerd ventileren
  De lucht in de kruipruimte heeft totnutoe van april t/m november een te hoge vochtinhoud => condens
  Op basis van meetwaarden is het mogelijk te vergelijken tussen de vochtinhoud van de buitenlucht en van de lucht in de kruipruimte.
  Met die wetenschap zou je door geforceerde ventilatie gecontroleerd lucht met lage vochtinhoud de kruipruimte kunnen laten instromen voor verdrijven van het vocht.
  Dan is de keuze Ventilatorkastje1In beide gevallen zal OF ergens een pijp-met-muurdoorvoer naar de kruipruimte geplaatst moeten worden, OF 1 of 2 huidige ventilatie-openingen moet(en) worden omgebouwd voor aansluiting van een computergestuurde ventilator.
  Beperkte omvang van aanpassingen aan het gebouw, maar voor enig effect zal die ventilatie stevige snelheid & volume moeten hebben voor afzuigen cq afpersen (zeker met afsluitventielen):
  => Dat is dus alleen economisch haalbaar tijdens perioden met ruim overschot van PV-energie.
  Tegenstrijdig t.o.v. 'duurzaam', maar op zich functioneel wel passend, omdat het 'condensatieprobleem' meestal optreedt in de zonnige periode april t/m oktober.
  Snel & diep drogen met buitenlucht is waarschijnlijk ook goed mogelijk in het voorjaar, omdat dan vaak periodes zijn met mooi droog & schraal weer:
  op die manier een 'buffer' te creeren voor de nattere tijd nadien.
  Moeilijk in te schatten hoe bij geforceerde ventilatie de luchtstromen in de kruipruimte zullen gaan verdelen,
  ook omdat de kruipruimte geen netjes luchtdicht gesloten afwerking heeft.
  Dat heeft het risico dat condensatie en/of lekkage kan optreden op ongedachte/ongewilde plaatsen.
  Te beginnen met een DHZ-constructie voor afzuigen aan de tuinkant via 2 huidige kruipruimteventilatiedoorvoeren: meer info over techniek & voortgang in rubriek Experimenten
 4. Beperken van de ventilatie als de kruipruimte droog is
  Vent_open Vent_dicht Vent_open_winter Vent_dicht_winterAls geen vocht wordt toegevoegd, dan moet de vochtsituatie in de kruipruimte ongewijzigd blijven.
  Bij de experimenten in 2014~2015 is dat in praktijk gebracht door vanuit de kruipruimte de ventilatiebuizen intern af te sluiten met een prop:
  toen geen positief effect, mogelijk omdat de kruipruimte op zich al vochtig was en/of vanwege optrekkend vocht, en dan werkt het averechts, omdat het vocht niet weg kan naar buiten.
  Wel positief effect te zien bij de externe afsluiting in Januari~Februari 2019 toen de kruipruimte droger was!
  Zodra de eerdergenoemde geforceerde ventilatie in bedrijf is, wordt daarom in samenhang met een geconstateerde droge kruipruimte geprobeerd de overblijvende ventilatie-openingen extern af te sluiten door afdekking van de ventilatie-openingen, met eventueel tegelijk handmatige uitschakeling van de geforceerde ventilatie.
  Handmatig afsluiten is niet optimaal op te lijnen met heersende omstandigheden, maar wel eenvoudig realiseerbaar, en de online metingen helpen daarbij.
 5. DHZ-toevoeging van een 2e kussenlaag
  Pas zinvol als de achterliggende oorzaken van de hoge vochtigheid enigszins/voldoende zijn opgelost via de voorgaand genoemde mogelijkheden.
  Minder gewenst, omdat het nooit zo netjes zal passen als Tonzon's 2e kussenlaag, maar een extra laag van refecterende isolatiefolie opgehangen onder Tonzon's 1e kussenlaag zou mogelijk een toegevoegde waarde kunnen geven door extra refectie en extra demping.
  Vraagt bedenken en uitvoeren van een 'eigen', eenvoudige constructie voor bevestiging van die 2e refectielaag en voor het opspannen & ondersteunen daarvan.
  Montage mogelijk zodanig dat het ook een ondersteuning is voor het 1e kussen dat inmiddels 6 jaar onder slechte omstandigheden leeft.
  Lijkt alleen uitvoerbaar voor de (redelijk ruime) kruipruimte onder woonkamer en keuken.
 6. Drainage om het huis op ca. 1m diepte
  Drainage rondom het huis is mogelijk ook effectief als extra maatregel voor verlaging van het grondwaterpeil onder het huis, maar => Voorlopig praktisch onhaalbaar i.v.m. onduidelijk effect en i.v.m. de hoeveelheid & soort werk.
 7. Toevoer van lucht met minder schommeling in Temperatuur & R.V.
  Canadese_PutDe temperatuur en R.V. van de buitenlucht varieert met de seizoenen, en daarmee nu door de natuurlijke ventilatie de temperatuur & R.V. in de kruipruimte
  => meer/minder condensatie direct afhankelijk van de buitenlucht
  De eerdergenoemde geforceerde ventilatie zou al verlichting moeten geven.
  Een verdere verbetering lijkt mogelijk met geforceerde luchttoevoer naar de kruipruimte met ondergronds minder Temperatuur-variatie.
  Een AardWarmteWisselaar (ook wel genoemd 'Canadese Put' of 'puits Provencal') kan in de winter de buitenlucht opwarmen, cq. in de zomer afkoelen voordat die de kruipruimte instroomt.
  De ventilatie-openingen van de kruipruimte dienen dan alleen nog voor uitstroom, niet voor instroom.
  Bij de instroom onderweg in de 'natte' zomerperiode is er condensvorming tegen de koelere buiswanden => vochtverlies => droging
  Die condensfunctie werkt alleen als de buitenlucht lang in contact kan komen met de koudere buiswanden, oftewel bij heel langzame stroming door een lang circuit!
  Bij de aanleg van die putten wordt terdege rekening gehouden met de condensatie-vorming en -afvoer, o.a. door materiaalkeuze, hellingkeuze en standaard voorzieningen voor een waterafvoer vanuit het diepste punt.
  Het aandeel condensatie-onderweg is sterk afhankelijk van
  - putconstructie en -materialen,
  - luchtsamenstelling,
  - temperatuurverhoudingen,
  - doorstroming.
  Kortom veel variabelen waarvan na de putbouw alleen nog invloed is met de geforceerde ventilatie (op basis van meetwaarden)!!
  => alleen buitenlucht laten instromen als die lucht al voldoende droog & warm is, met voldoende verschil met de wand-/bodemtemperatuur voor condensatie,
  en dan enige/ongedefinieerde R.V.-winst te verwachten voor kruipruimte-droging.
  Canadese_Put_VerwarmingBlijft wikken & wegen of voordelig/zinvol.
  Afgezien van de vereiste nauwkeurigheid ook een groot karwei om dit in bestaande tuin en bestaande bebouwing nog aan te brengen.
  Actieve ventilatie vraagt ook extra energie, dus afwegen van benodigde eenmalige moeite & kosten en benodigde weerkerende energie-behoefte tegen de baten
  => Economisch volledig negatief; alleen de 'gevoels-aspecten' zijn misschien positief.
  => Alleen haalbaar als deel van een grotere, integrale aanpak voor verbetering van isolatie en voor verandering van energie-gebruik met o.a. doorbraak/doorvoer voor verse lucht naar de begane grond e.v.
  Echter, verwarmen voor de begane grond en de verdieping heeft andere eisen en andere tijdlijnen dan verwarmen/drogen van de kruipruimte.
  Combinatie van die 2 aspecten lijkt dus 'niet gemakkelijk' (wat vaak overeenkomt met 'gecompliceerd' = 'kostbaar' en/of 'moeilijk realiseerbaar'.
 8. Vloerverwarming
  Met vloerverwarming is de invloed van kou & vocht uit de kruipruimte op de (koude) voeten zeker effectief te voorkomen, maar wel heel veel werk om nu nog aan te brengen.
  Valt in onze situatie in de categorie symptoombestrijding, niet een probleemoplossing
  => praktisch onhaalbaar, niet economisch en zeker niet duurzaam

Actuele status/ Logboek/ Plannen:

Top pagina Top rubriek Volgende rubriek


Sitemap voor de pagina's met detail-info:
Plafondmetingen met DHT22
Bodemmetingen met SHT11
Bodemmetingen met DS18B20
Bodemmetingen met 'Vork'-voeler
Grafieken: archief
Grafieken: online

Top pagina Top rubriek
De websectie voor Experimenten begint hier


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina

Copyright © 2013-2021 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities