Kruipruimte-metingen

Een kruipruimte is bedoeld als isolatie-maatregel tussen de vloer van de begane grond en de onderliggende grond.
De functie is: Het bovenstaande lukt afhankelijk van de constructies en materialen die worden gebruikt:
ons huis is gebouwd volgens de Bouwregels die in 2003 golden, en heeft dus vanaf de bouw een vloer die aan de kant van de kruipruimte is geisoleerd met een laag 'piepschuim'.
Koude voeten waren midden 2012 voor ons aanleiding tot laten aanbrengen in de kruipruimte van extra isolatie in vorm van een bodemfolie en eind 2012 de 2-laags Tonzon-kussens.
Kruipruimte_Bodemfolie Kruipruimte_Crash1 Kruipruimte_ConditiesDe bodemfolie beperkt/blokkeert verdamping van vocht uit de bodem.
Het dubbele Tonzonkussen zou verder met de afkoeling en vochtdoorslag moeten afrekenen door versterkte afscherming van de onderkant van de vloer.
Uit interesse hing in de kruipruimte sinds de installatie in 2012 simpele apparatuur voor periodieke steekproefmetingen voor temperatuur en vocht, waarmee dus overzicht werd verkregen over het verloop in de kruipruimte van Temperatuur & Vocht, vergelijkend met buitentemperatuur.

Door sterke condensvorming en -aanhang viel in 2013 en in 2014 in de zomer de onderste, 2e kussenlaag naar beneden, dus effectief daarna een 'halve invulling':
helpt ook, maar minder dan mocht worden verwacht ....
Kruipruimte_Crash2 Kruipruimte_sinds_2015Waargenomen dat de bodemfolie soms overstroomde door (blijkbaar) een hoog grondwaterpeil, en dat veroorzaakte zeker sterke verdamping
=> veel condens.
Werd pas merkbaar na de installatie van de bodemfolie, dus gissen naar de reden:
een drainage-/opvangbak onder de bodemfolie met automatische dompelpomp voert sinds voorjaar 2014 het overtollige water af naar het riool, zodat er geen grondwater de bodemfolie overstroomt.
Water op de bodemfolie moet nu afkomstig zijn van condensvorming.
Geforceerde droging van de kruipruimte door verwarming/ventilatie is midden 2014 geprobeerd, maar helpt niet, en kost heel veel energie.
Conclusies 2015:
1) Ieder jaar opnieuw het 2e kussen laten ophangen is geen praktische oplossing.
2) Vinden van een doeltreffende remedie vraagt onderzoek naar de oorzaken, i.s.m. firma Tonzon.
Voor zekerheid/redundantie (want door ervaring wijzer geworden) wordt als voorzorg, op termijn een 2e opvangbak met dompelpomp geplaatst, met een bijbehorende drainage, zodat grondwateroverstroming niet kan optreden.
Het onderzoek richt zich dan op het verband in de kruipruimte over de seizoenen tussen temperatuur en vochtgehalte, want daaruit komt de condensvorming voort.
Gaandeweg meer continu-metingen en sinds november 2016 online meting aan plafond en bodem van de kruipruimte om kwantitatief te bepalen ˇf en hoe groot de vochtoverlast is, met registratie door het Domotica-syteem en online vertoning via de lokale en remote webservers.
Momenteel (2019) nog steeds geen bruikbare remedie in zicht om in deze kruipruimte een 2e kussenlaag zo te monteren dat er geen 'neerstorting-door-condens' meer plaatsvindt en dat de isolatie zodanig verbeterd wordt dat koude voeten zich minder opdringen.

Actuele status/ Logboek/ Plannen:

Top pagina volgende rubriek


Meetopstelling

Meting van temperatuur & vocht in de lucht van de kruipruimte is relatief eenvoudig.
Meting van temperatuur in de bodem is ook niet moeilijk, maar vochtmeting in de bodem is een uitdaging.
Gekoppeld aan Domoticz zijn de volgende meetsensoren ge´nstalleerd (v.l.n.r): Kruipruimte_opstelling DHT SHT11 DS18B20RVS Grondvochtsensor

De gecombineerde thermometer/vochtsensor type DHT22 zit in het grijze, hangende, opengewerkte montagedoosje.
Dat montagedoosje dient ook als aansluitingspunt voor de bodemsensoren in de toplaag.
Gecombineerde meting van bodemtemperatuur en bovemvocht door de bekabelde sensor type SHT11, bij voorkeur in de toplaag onder de bodemfolie, maar op basis van [slechte] ervaring nu er liggend bovenop, en met de verbindingen verhoogd opgesteld onder het blauwe kapje tegen condens-indringen.
Meting van de bodemtemperatuur door een bekabelde thermosensor type DS18B20 gemonteerd in een probe, gestoken door de bodemfolie in de grond.
Voor meting van de bodemvochtigheid is de getoonde 'vork'-sensor/probe door de folie gestoken en aangesloten:
tussen de poten van de vork wordt de bodemweerstand gemeten, die varieert met het gehalte aanwezig vocht bovenin de bodemlaag.
Uitlezing door een processor ESP8266, met wifi-transmissie naar het Domotica-Systeem.
Uitwerking van de data in het Domotica-Systeem, met presentatie van samenvattingen op deze website.

Misol_HP3001

Als check, daarnaast begin maart 2018 nog een Misol HP3001-display opgesteld met een 5-tal Thermo/Hygro-sensoren: Hieronder een reeks beelden met moment-opname-vergelijkingen over het jaar 2018 tussen uitlezingen van Domoticz en van HP3001.

Het eerste meetbeeld is van 23 maart 2018.
Domoticz-uitlezing HP3001_uitlezing1 Conclusies uit dit beeld:
- de temperaturen in de kruipruimte voor alle sensoren vergelijkbaar
- de DHT22 plafond-vochtmeting constant ca. 12% hoger dan de andere sensoren
[=> voor gelijkloop DHT-uitlezing te verlagen met relatief 12%]
- ;-) in de kamer nog geen erg warme voeten


HP3001_uitlezing2 Na april 2018 zijn echter de 3 HP3001-sensoren en de DHT22 plafond-sensor het weer eens dat R.V. continu 99% is, terwijl de SHT11 bodem-sensor een R.V. < 30% meldt:
wat is de waarheid, want zowel plafond als bodem van de kruipruimte zijn helemaal droog?
Daarom 18 mei 2018 voor DHT22-R.V. de 12%-correctie weer tenietgedaan.
:-( De kruipruimte is een moeilijke meetomgeving ......

;-) Wel zien we de hele zomer van 2018 voor de 'vloersensoren' op de begane grond een temperatuur van 22~24 graden en hoger, en dat is aangenaam.

HP3001_uitlezing3 Najaar 2018 blijken de 4 kruipruimte-thermometers het min of meer eens, maar de DHT22-sensor voor R.V. is continu ca. 99%, terwijl de 3 HP3001-sensoren en de SHT11 bodem-sensor een min of meer gelijke, lagere R.V. melden:
wat is de waarheid, want zowel plafond als bodem van de kruipruimte zijn nagenoeg droog?

De 'vloersensoren' op de begane grond meten een temperatuur van 16~18 graden, en dat is minder aangenaam.


HP3001_uitlezing4 Winter 2019 hebben we (getriggerd door de kou & neerslag buiten) tussen midden-Januari en midden-Februari 7 van de 8 ventilatie-openingen in de buitenmuren afgesloten, zodat de kruipruimte nauwelijks nog werd geventileerd:
de temperatuur en R.V bleef nu op alle meetposities nagenoeg constant.
De R.V. in de kruipruimte is redelijk laag.
Min of meer vergelijkbaar met de begin-situatie in maart 2018.

De temperatuur op de vloer erboven beweegt zich tussen 15 en 17 graden, afhankelijk van de verwarming van die ruimtes:
niet echt aangenaam.

To be continued


Sitemap voor deze groep van pagina's:
Plafondmetingen met DHT22
Bodemmetingen met SHT11
Bodemmetingen met DS18B20
Bodemmetingen met 'Vork'-voeler
Grafieken: archief
Grafieken: online

Top pagina Vorige rubriek
De websectie voor Experimenten begint hier


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2019 T4S