Domotica-Systeem, layout

Domotica vergemakkelijkt het leven door automatisering van uitlezing & aansturing van allerlei 'routine'-zaken.
In deze configuratie worden voor Domotica voor 'Productie' 2 computers ingezet van type Raspberry Raspberry (van type Pi_B en Pi_3A+) met Domoticz Domoticz/Raspian als 'centrale & geprogrammeerde' uitlezing & sturing van sensoren en actuators.
'Productie-ondersteuning' door nog 2 Raspberries type Pi_3B.
Raspberries van type 0W en ESP8266en voeren als 'satellieten' gedelegeerde, speciale functies uit voor de 'Productie'.

Actuele status/ bijzonderheden:

De sturing voor 230V-schakelaars via KlikAanKlikUit-Units (= zgn. KAKU's, als Domotica-Actuators) is gericht op verbruikers zoals

 • 'zware' apparaten (bijv. wasmachine en -droger)
 • verlichting
 • koeling van ruimtes
 • verwarming van ruimtes
De sturing van voeding voor kleinere apparaten is via Relaiskaarten op ESP8266s die optreden (aangestuurd vanuit de Domotica-computers als deel van het WiFi-segment) voor:
 • sensing & display
 • ventilatie in apparaten
 • verwarming van apparaten
 • hulpcircuits voor goed/beter functioneren van de STECA-inverters

Domotica_Configuratie

De 2 eerstgenoemde Raspberry-computers verzorgen voor Domoticz redundant de uitlezing & aansturing via een zender/ontvanger op 433MHz, type RFXCom resp. type RFLinkGateway.
Sensor-informatie die je daarvoor nodig hebt:

 • Actuele Status van de 230V-schakelaars, door uitlezing van die status via de KAKU's
 • Actueel beschikbaar vermogen uit de inverters.
 • Actuele Meteo-info, zowel buitenshuis als binnenshuis (uit de sensoren van TFA_Nexus, WS7000 en Domotica), om a.h.v. licht-, temperatuur- en vocht-waarden de verlichting resp. ventilatie/koeling/verwarming te schakelen
 • Nominale licht-informatie, om a.h.v. nominale info voor zonsopgang, zonsondergang en zonsterkte te bepalen of verlichting wenselijk is, cq of PV-productie wel/niet mogelijk is.
 • Actuele informatie m.b.t. de STECA-inverters voor vermogen en temperatuur van de koellucht, om te bepalen ˇf en hoe hard de ventilatoren aangezet moeten worden.
 • Accurate tijd-informatie als referentie voor gepland in- en uitschakelen van processen en apparatuur.
Het PV-systeem verzorgt zelf directe uploads naar PVOutput.org voor de STECA- en SAJ-inverters.
Het Meteo-systeem zelf verzorgt directe uploads naar WUnderground en naar AWEKAS.

M.b.t. PV-informatie levert het Domotica-systeem een directere invulling door

 • Vermogens-meting
  230V-Netwerk # globale uitlezing van vermogen en energie m.b.v. een S0PulseCounterModule van 5 kWh-meters aan de uitgangen van volgende groepen:
  • 2* verbruiksgroepen [meterkastgroepen 1~4 + 5~8]
  • 1* productiegroep [meterkastgroep 9] met 3 subgroepen voor PV-productie [430Wp + 1530Wp + {2700+580}Wp]
  De informatie hieruit wordt gebruikt als achtergrond-informatie binnen Domoticz en voor PVOutput.org

  # 'echte' metingen voor productie worden uitgevoerd met een andere reeks kWh-meters en met de PVLoggers:

  1. voor basic uitlezing lezen 2 ESP8266s de S0-interfaces van 3 kWh-meters type DDS238-1ZN voor de Involar-inverters, voor de STECA-inverters en voor de SOLIS-inverter.
  2. RS485Shielduitgebreidere uitlezing van de bovengenoemde 3 kWh-meters type DDS238-1ZN via een 'RS485-shield' op de Raspberry-B.
  3. uitgebreidere uitlezing (incl. interne info) via het LAN door de 3 PVLoggers voor de STECA-inverters, de SOLIS-inverter en de SAJ-inverter.
  Zoveel meet-info lijkt overdreven, maar dit is een bewust redundante/overlappende opzet met een configuratie opgebouwd met
  • enerzijds de 'Productie'-Raspberry_PiB Domoticz1 zonder Wifi, die via kabel de energiemeters uitleest met USB&S0PCM en via RS485, en draadloos sensoren uitleest & bedient via RFXCom, en
  • anderzijds de 'Productie'-Raspberry_Pi3A+ Domoticz2 met WiFi, zonder kabel-aansluiting, die dezelfde en meer draadloze sensoren uitleest & bedient via RFLink, en de ESP8266s uitleest & bedient via WiFi, terwijl
  • beide Raspberries die de XML-files van de PVLoggers direct kunnen lezen, en files overnemen via (W)LAN van elkaar en van vooral Domoticz3 en Domoticz4.
   Dit kernsysteem heeft als taak de basis-informatie te verzamelen en de basisfuncties uit te voeren:
   robuustheid & stabiliteit is een primaire eis, en passen daarom stable releases toe van Domoticz-software.
  • Daaraan toegevoegd:
   • Raspberry_Pi3B Domoticz3 is een directe ondersteuner/ontlaster voor het 'Productie'-rekenwerk van Domoticz1 en Domoticz2, communicerend via zowel LAN als Wifi
   • Raspberry_Pi3B Domoticz4 richt zich op experimenten voor het 'Productie'-rekenwerk van Domoticz1, Domoticz2 en Domoticz3, ook communicerend via LAN en Wifi
   • De 'Sateliet'-processoren in de vorm van extra Raspberries en van ESP8266en verzamelen & leveren aanvullende info aan de 'Productie'-processoren of voor eigen functies:
    experimenten & upgrades vooral in die satelieten [waar uitval iets minder kritisch is]
  Van meerdere kanten uitlezen is een redundantie die is gewenst om zeker te stellen dat betrouwbaar energie kan worden geschakeld voor de gebruikers.
  Uit de verzamelde metingen wordt door het Domotica-Systeem zowel de upload-info afgeleid voor PVOutput.org als voor intern Domoticz-gebruik.
 • Temperatuurmeting
  Paneel_temp# uitlezing van de paneeltemperatuur aan de onderkant van ieder van de arrays:
  met die 4 temperatuurmetingen kan bepaald worden hoeveel vermogen potentieel uit de betreffende panelen kan komen, rekenend met de (negatieve) temperatuurcoŰfficient van de PV-elementen t.o.v. de basistemperatuur van 25 graden
  # uitlezing van de luchttemperatuur in de koelluchtspleet tussen de STECA-inverters:
  met die temperatuurmeting kan bepaald worden ˇf/hoeveel koeling nodig is.
  De meetsensoren zijn 1Wire-thermometers type DS18B20.DS18B20TO92
 • berekening van aanvullende informatie per invertergroep voor upload & vertoning in PVoutput.org onder Extended Data, zoals temperaturen, voltages en vermogens
 • berekening van het 'Systeem'-vermogen voor upload & vertoning in PVOutput.org samen met een referentie-lichtniveau bepaald door het Meteo-systeem.
 • berekening van de nominale lichtsterkte, zoals aangegeven op de layout-pagina van het Meteo-Systeem, incl. upload van die info naar de Systeem-pagina bij PVOutput.org
De info van het PV-systeem wordt in het Domotica-systeem toegepast om te bepalen ˇf voldoende vermogen beschikbaar is om verbruikers bij te schakelen, met het doel om die verbruikers vooral op lokaal opgewekt PV-vermogen te laten draaien.

Het Domotica-Systeem zorgt voor een frequente, continue, afgestemde upload van meteo-info.
Het Domotica-systeem maakt daarvoor 'lokaal' functionele invullingen door:

 • direct uitlezen van de draadloze sensoren van het TFA_Nexus_PWS en van het WS7000_PWS
 • TFA_Nexus_PWS heeft geen draadloze sensor voor luchtdruk, en voor opvulling van dat gat in de redundantie is er meting van de luchtdruk m.b.v. een sensor type BMP180 (met tegelijk een meting van de lokale omgevingstemperatuur) en sensoren BME280 (temperatuur, vocht en luchtdruk van nog betere kwaliteit).
 • zowel TFA_Nexus_PWS als WS7000_PWS hebben geen mogelijkheid de UV-sensor UVN800 en de lichtmeter WS7000P-19 uit te lezen,
  maar het Domotica-Systeem wel, evenals nog een reeks andere sensoren voor Licht, IR en UV, bestuurd & uitgelezen door 'statelliet'-processoren
 • datzelfde geldt voor de 2 meetsets voor Luchtkwaliteit, die zijn uitgevoerd met ESP8266en
 • bodemmetingen worden ook uitgevoerd door ESP8266en
 • specifieke sensoren (HP3001-T&H en SI1145-Licht/IR/UV) en Gateway GW1000 hebben een bijbehorende Raspberry type Pi0W
 • bewerking van de ontvangen data waar nodig voor oplijning, opschalen, samenvoegen, afleiden van waarden e.d.
 • de waarden uit ontvangst en bewerking worden gebruikt voor de bovengenoemde upload-invulling naar de 2 accounts bij Wunderground en 3 accounts bij AWEKAS.
  Tevens enkelvoudige upload naar diverse andere organisaties.
De info van het Meteo-systeem wordt in het Domotica-systeem toegepast voor weer-, vocht- en lichtafhankelijke regeling van apparaten.

Web-uitingen en beschrijvingen voor experimentele implementaties verlopen eerst via een extra webpagina waar de laatste stand van zaken wordt beschreven.

Aanvullende Domotica-informatie

bovenkant pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2024 T4S
Uitleg van Rechten & Verantwoordelijkheden / Applicable Legalities