Meteo-informatie

Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem bestaat uit 3 meteo-stations, ondersteund/aangevuld door het Domotica-Systeem.
Geen beroepsmatige toepassing, daarom onder titel PWS (= Personal Weather Station):


Opzet/ Configuratie

Hengelo-Slangenbeek, actueel weerPrimaire taak is Registratie van het lokale weer,
- voor Actuele info voor de Gebruiker
met dashboards, tabellen&grafieken met uitleg voor de hele configuratie,
- voor referentie-data naar het PV-Systeem en naar de Domotica,
maar ook met de data als bijdrage
- voor overzichten
- voor afgeleide informatie, incl. verwachtingen.
Die afgeleide informatie kan zowel landelijk/regionaal gericht zijn (zoals via KNMI
met zijn afdeling Klimatologie) als ook direct op Hengelo/Slangenbeek!
Verdeling van meteo-informatie gebeurt volgens
- dit schema en
- deze opzet.

neerslagradar Hengelo (slangenbeek)Secondaire taak is de Voorspelling voor het lokale weer, uit de Registratie, met Afleiden van andere info daaropvolgend.
Voor deze rubriek wordt berekening van de lokale verwachting uitbesteed aan een aantal websites die data van dit Meteo-Systeem ontvangen.
Iedere organisatie heeft een eigen manier van werken, en dat geeft verschillende tijdvisies op de toekomst.
HetWeerActueel levert invulling toegespitst op Hengelo/Slangenbeek voor de kortste termijn
= de 2uur-neerslagprognose hiernaast.
Daarnaast bij de Nexus-introductie een meteogram als 60 uur samenvatting:
een meteogram combineert op een tijdlijn visueel diverse meteo-aspecten.
HetWeerActueel werkt samen met de Noorse meteodienst YR en die levert aanvullend iets bredere verwachtingen voor Hengelo:

Bij andere diensten vooruitkijkend in de tijd voor info voor Hengelo:

Veel soorten algemene & lokale verwachtingen zonder direct zichtbare bijdrage van lokale info,
maar soms toch gericht op een specifiek, lokaal toepassingsgebied zoals agrarische informatie.
Sites zoals Air-Matters zijn specifiek gericht op Luchtkwaliteit (= Fijnstof, Gassen & Pollen).
Hieronder embedded een algemene 7dagen-verwachting voor Hengelo als tabelsamenvatting,
met meer info te verkrijgen door aanklikken van een aspect in het meteogram, of via de weblink daaronder.
Uitgebreidere Meteoblue-informatie voor Hengelo(Ov)

Bij VentuSky zijn overzicht en verwachting samengevoegd in 1 kaartbeeld met veel, kiesbare lagen over groot gebied.

Derde aspect is Afleiden van andere informatie vanuit de Registratie, naast Voorspelling.
De lokale overzichten zijn basis en referentiekader voor beeldvorming en voor maken van verwachtingen,
maar je kunt daarmee ook zelf (of via anderen) specifieke aspecten onderzoeken en afleiden, waarvan hieronder een paar voorbeelden.

 • Vochtbalans = Neerslag - Verdamping
  De beschikbare hoeveelheid vocht bepaalt in sterke mate de groeicondities in de natuur.
 • Temperatuur & Groei
  De natuur reageert op de temperatuur als functie van de tijd met bepaalde waarden als voorwaarde voor start of stop.
  Met het temperatuurverloop kun je o.a. aflezen f/hoe/wanneer een bepaalde groeifase van planten of insekten kan worden verwacht.
  • Temperatuursom & Grunlandsom
   Een bekende invulling is vanaf een bepaalde datum een lopende optelling van de gemiddelde temperatuur per dag.
   In Nederland en Duitsland gebruikelijk m.b.v. T-Som resp. Grunland, ieder met een eigen invulling voor temperatuurweging,
   De informatie in de tabel hiernaast geeft voor Slangenbeek de actuele, doorlopende waarden op basis van Nexus-info voor het eind van de aangegeven dag.
   Deze info is berekend met een 'eenvoudige' 2-puntmethode op basis van min./max.-dagtemperatuur op 'normaal-hoogte'.
   Afhankelijk van het doel met verschillende einddrempelwaarden:
   bepaling van het moment van voorjaarsbemesting is de meestgenoemde agrarische toepassing.
   Logboekweer zet uiteen hoe T-Som fenologisch uitwerkt voor een aantal andere planten en aspecten.
   Deze lijst van Weerstation Haaksbergen geeft een aantal andere toepassingen en hun (mogelijke) T-Somwaarden.
   'Mogelijk', omdat geldigheid ook sterk afhangt van de lokale omstandigheden => validatie/inschatting op eigen locatie is vereist!!
   Sterke variatie per jaar is mogelijk voor de weg naar een Grunland-som van 200, met de grafieken hiernaast als voorbeeld van verloop van 2 Grunland-jaaraanloopkrommes,
   berekend met alle waarden per dag op 'grashoogte' en daarom iets afwijkend van de tabelwaarden.
  • Graaddagen
   WsWin2_Greenland20192020 Internationaal werken ze daarnaast met GrowingDegreeDays (= GDD), met de temperatuurweging
   afhankelijk van het doel ingesteld met een basiswaarde van 0 C (bijv. ontwikkeling van Canadian BlackFly), 5 C (voor cool-season plants),
   10 C (voor warm-season plants + most insect development),
   of nog andere temperatuurwaarden en plafondwaarden.
   Bij T-Som en Grunland toepassing door interpretatie van de uitkomsten, maar bij Graaddagen al sturing door de instellingen:
   bij vergelijking dus opletten wat de basis-instelling & uitwerking is!
   Van deze Graaddagen zijn ook bekende energie-varianten voor verwarming en voor koeling:
   bijgaand voorbeeld is een sprekende uitleg daarvan.
   Voor een aantal soorten 'Graaddagen' is een overzicht uitgewerkt voor het lopende jaar met Nexus-info en vergelijkend met WS7000-info
   Statistische analyse geeft hints zoals de AgroKlimaatkalender in welke richting groei&bloei zich gaan ontwikkelen in de komende jaren.
 • Weer & Ziektes/Plagen
  WsWin2_Greenland20212022 Het weer heeft een relatie met de ontwikkeling & verspreiding van ziektes en plagen.
   Een paar voorbeelden, maar er is vast veel meer [nu alleen iets vinden wat handig overzicht geeft voor toepassing in mijn stadstuin!]:
  • Hooikoorts kan heel hinderlijk zijn
   Actuele informatie & prognose tegenwoordig beschikbaar voor heel Nederland.
   De universiteit van Leiden geeft een wekelijkse, heel uitgebreide registratie uit welke pollensoorten/wanneer in die omgeving hinderlijk waren:
   in de kolom 'Grafiek' krijg je via 'Toon' per soort de verwachting/jaar.
   Air-Matters geeft beperkter actuele info dichter bij je huis.
  • Bij de plantenziektes zijn aardappelziekte en meeldauw bekende voorbeelden.
  • Zouden insekten zoals luizen, meikevers en processierupsen zich ontwikkelen volgens een T-Som o.i.d.? Zeker!
  • Bij mensenziektes lijkt het van toepassing voor huidkwalen en voor virusinfecties zoals influenza of covid19.
   Bij de eerste categorie speelt zonlicht en luchtkwaliteit/-samenstelling een bekende, grote rol.
   Voor virusinfecties zowel bekeken voor buitenlucht via weerkunde, als ook voor het binnenklimaat.
   Sommige aspecten van die informatie zijn op zich al heel lang bekend, maar er wordt (te) weinig aandacht aan gegeven,
   en soms verandert met de tijd het zicht op die informatie ......
   Indirect heeft het weer ook via de effecten op de voedselproductie invloed op de mens.
 • Luchtkwaliteit (= fijnstof & gassen)
  Hoe was de lokale Luchtsamenstelling?
  En hoe wordt dat binnenkort?
 • Onweer
  Onweer of dreiging in de buurt?

Top pagina

volgende rubriek Top rubriek

Systeemdelen

nexuspro-configuratie nexus-standaard-console duometeotime-console De meteoset TFA_NEXUS is het 'primaire' PWS, met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
Draadloze sensoruitlezing via de 2 genoemde consoles en daarnaast via 2 kanalen in Domoticz.
De DuoMeteotime-Console leest & vertoont ook de Meteotime-weersverwachtingen van de DCF-zender.
De bijbehorende PC-server op het LAN leest periodiek de data uit de Nexus-Console, en
maakt uit de meetwaarden een lokale informatieset en datatabellen,
met daaropvolgend een aantal uploads, waarvan overzichten & verwachtingen worden afgeleid, zoals hieronder.
Meteobridge met de DuoMeteotime-Console is een paralleltak met upload als redundantie en in andere richtingen.

HWA Meteogram Hengelo-Slangenbeek

De oudere ws7000-configuratie meteoset Conrad/LaCrosse WS7000 is nu het 'Backup' PWS, eveneens met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De uitlezing met PCs via 2 interfaces levert met dezelfde software een informatieset en datatabellen op vergelijkbaar met die van TFA_Nexus.
'Bejaard', maar na de recente upgrade voor primaire Temperatuur&Vocht beter van datakwaliteit dan de TFA_Nexus.
Upload daaruit naar specifieke webpagina's van WUnderground en AWEKAS voor vergelijking met die voor TFA_Nexus.

Het Domotica-Systeem heeft betere ontvangers voor ontvangst van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000 en meer mogelijkheden voor data-selectie, voor data-correctie en voor file-compilatie.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarom de uploads naar diverse externe organisaties, met data opgebouwd uit meegelezen waarden van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000, uit eigen meetwaarden en uit berekende waarden, zo goed mogelijk onderling opgelijnd & gecalibreerd.

Deze configuratie heeft via het Domotica-Systeem ook via eigen sensoren meting van Luchtkwaliteit/Fijnstof-gehalte.
Dit geeft een lokaal beeld naast de nationale RIVM Verwachting Luchtkwaliteit waaraan trouwens dit Meteo-Systeem indirect data toelevert via het Samenmeten_Dataportaal.

Vanwege nauwkeurigheid/volledigheid worden sommige aspecten zoals zonkracht-uv nu ingevuld met een weblink naar externe informatie.
Geleidelijk zullen eigen lichtsensoren en het Tempest-PWS hiervoor de lokale info-invulling gaan verzorgen.
Mist en zicht zijn ook aspecten die niet zelf zijn te bepalen, dus een externe link voor hulp.

Het Tempest_PWS is een recente toevoeging.
Nadere informatie over dit PWS wordt op deze webpagina toegevoegd na integratie met het Domotica-Systeem.

Meer info over de configuratie, functies en resultaten (met verdere links) op deze layout-pagina.

Top pagina

volgende rubriek Top rubriek

Meteo-Waarneming - Meest actuele informatie

Weerbeelden bestaan in vele smaken en soorten.

Heel kort de algemene, actuele status & bijzonderheden voor dit Meteo-Systeem:

Hieronder een uitgebreidere selectie voor mijn PWS met diverse invalshoeken:

Bovengrondse sensoren/ Luchtmetingen

Deze rubriek bevat de uitgelezen waarden van de sensoren boven de oppervlakte.
Deze waarden bepalen ons welbevinden.
De primaire T&H-sensor is die van het Nexus_PWS op +2,5m, opgesteld bij de windmeters en bij de neerslagmeters:
De secondaire T&H-sensoren van het Nexus_PWS staan op +1,5m.
en de T&H-sensoren van het WS7000_PWS op +1,5m, op +0,5m en op +0,1m.
Daarnaast vanaf 28 november 2020 de uitlezing van het Tempest_PWS met de sensorkop op + 3m.

'Externe' compilaties van info voor dit station, gevoed door Nexus_PWS

'Lokale' compilaties van info voor dit station, gevoed door Nexus_PWS en WS7000_PWS

PWS_Nexus
De info-samenvattingen voor PWS_Nexus worden periodiek, online ververst.

De gebruikelijk overzichten geven de Relatieve Vochtigheid van de lucht:
Vocht/m3, Dampdruk en MixRatio geven zicht op de Absolute Vochtinhoud van de lucht,
waarmee een directere informatie m.b.t. verklaring van allerlei natuurverschijnselen.
Dit amerikaanse calctool of dit duitse calctool maakt snelle vertaling mogelijk tussen de diverse 'vocht-uitdrukkingen' (en nog veel meer).
Het verschil tussen Neerslag en ET bepaalt de Vochtbalans aan het aardoppervlak.
Dagwaarden en hun afgeleiden in de nevenstaande tabel zijn berekend aan het eind van de laatste complete dag,
met de 'uitgebreide' rekenmethode en voor GrowDegreeDays met 'grastemperatuur'.
Meer Historie TFA_Nexus Neerslag & Verdamping & Zon is te zien in TFA_Nexus/Tabel 4 op deze pagina

PWS Nexus, status /bijzonderheden:

Samenvatting_Nexus

Daggrafiek_Nexus [laatste 24 uur]
meteografiek_actueel_TFA_Nexus

De ---- lijnen zijn voor Temp & R.V. lager dan +1,5m
Waarden voor Licht & UVI toegevoegd uit externe sensoren.
Licht = meetwaarde uit Domoticz/WS7000P_19
Schaalwaarde voor Licht op de %-schaal: lineair 700Lux/% => 100% = 70kLux.
UVI = meetwaarde uit Domoticz/ML8511

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Info van de lopende week

PWS_WS7000
De onderstaande info-samenvattingen voor PWS_WS7000 worden onregelmatig ververst:
hieronder weblinks naar info uit de laatste update.

Dagwaarden en hun afgeleiden in de nevenstaande tabel zijn berekend aan het eind van de laatste complete dag,
met de 'uitgebreide' rekenmethode en voor GrowDegreeDays met 'grastemperatuur'.
De tabel hiernaast laat zien dat (zeker in combinatie) bijv.
- een andere basiswaarde (0 C i.p.v. 5C) voor GrowingDegreeDay
- andere input (WS7000 i.p.v. Nexus)
een duidelijk verschil teweeg brengt in uitkomsten.

PWS WS7000, status/ bijzonderheden:

Laatste Samenvatting_WS7000

Daggrafiek_WS7000 [laatst gelezen 24 uur]
meteografiek_actueel_WS7000

Temp. & R.V. op +0,5m is ----
Temp. & R.V. op +0,1m is -.-.-.-
Bodem-temperatuur op -0,1m is -..-..-..-
Licht-waarde komt intern van quasi-temperatuur uit omgebouwde WS7000-thermometer.
Schaalwaarde voor Licht op de %-schaal: niet gecalibreerd, empirisch
niet lineair, met 100% ~ ca. 50kLux, volgens interne berekening door WsWin

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Info van de lopende week

Historie WS7000 Neerslag & Verdamping & Zon is verder te zien in WS7000/Tabel 4 op deze pagina

Voor zowel Nexus als WS7000 meer Meteo-historie, lange termijn.

Sitemap voor deze rubriek:

Sensoren aan & in de bodem/ Bodemmetingen

Deze rubriek bevat de uitgelezen waarden van de collectie sensoren op en onder de oppervlakte.
De bodemwaarden bepalen sterk de plantengroei en het bodemleven, oftewel de gang van zaken in de tuin en voor agrarische toepassingen.
De bodemmetingen zijn ook referentie-ondersteuning voor de online meting van kruipruimte-temperaturen.
De bodeminfo is opgebouwd uit gecombineerde temperatuur&vocht-meting op +10cm en -5cm, en daarnaast temperatuur-meting op -10cm, -20cm, -50cm en -100cm.
Alle sensoren zijn bekabeld naar de bijbehorende zenders voor draadloze communicatie, deels compatibel met het WS7000_PWS, en geheel compatibel met Domoticz.
Een 2-tal sensoren levert aanvullende info:

 • 1 Nexus_sensor met bekabelde thermosensor op +0,2m i.c.m. de hygro-sensor op +1,2m:
  vertoning is onderdeel van de Daggrafiek_Nexus
 • 1 WS7000-sensor met bekabelde thermosensor op -0,1m i.c.m. de hygro-sensor op +1,5m:
  vertoning is onderdeel van de Daggrafiek_WS7000
 • de hygro-elementen van deze 2 sensoren zitten verhoogd, omdat ze direct gekoppeld zijn aan de 433MHz-zenders, die alleen goed functioneren op een zekere afstand t.o.v. de oppervlakte.
  Door het gemis aan colocatie met de thermo-sensoren zijn de R.V.-waarden uit deze 2 hygro-sensoren niet representatief en daarom 'n.a.' gemerkt.
Grafiek Bodem1 en Grafiek Bodem2 tonen op een tijdlijn de resultaten van de lopende testen:
Grafiek1 met de absolute meetwaarden, Grafiek2 meer als tendens-indicator per diepte.
Als de 5 ondergrondse sensoren niet online zijn (bijv. bij lege zonnevoeding), dan worden de laatst-gemeten waarden doorgetrokken.
Tabellarische waardenweergave in onderstaande vensters.

Meting van de grondwaterstand zal het bodembeeld afronden.

Sitemap voor deze rubriek:

Actuele samenvatting uit andere bronnen

Hieronder volgende KNMI Weergegevens zijn verkregen via de API van weerlive.nl, Alternative Weergegevens zijn opgehaald m.b.v. de DarkSky API

De visie van diverse organisaties op het actuele & historische weer: Landelijk / regionaal weerbeeld
Sommige info kun je alleen uit andere bronnen krijgen, zoals Overzicht Brandgevaar in Europa

Top pagina Top rubriek


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Meteo_van_PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2021 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities