Tuin & Kruipruimte: Grafieken Temperatuur&Vocht

NL7559KW7: Meteo- & Kruipruimte-sensorinfo

Online Grafieken

Deze pagina toont in lopende grafieken voor 24uur en voor lange termijn de metingen over de meetperiode van de 5 sensorensets (2 in de kruipruimte en 3 buiten) die gecombineerd Temperatuur en Vocht meten.

24uurs-grafieken

De eerste 3 grafieken vatten (experimenteel) metingen samen in een lopend 24uur-venster met periodieke, online update, gesplitst naar een algemeen meteo-plaatje (als referentie), een temperatuurplaatje en een vocht-plaatje.

Grafiek_MeteoGrafiek_TempGrafiek_RV


Voor de R.V.-meetwaarden van alle WS7000-sensoren is de registratie en vertoning begrensd op 20% en 95%,
want dat is het gespecificeerde meetbereik van deze sensoren.
De meting RV_tuin_laag_WS is verder van bedenkelijke kwaliteit geworden door ouderdom/slijtage van de sensor:
alleen nog geschikt als ruwe tendens-indicator voor R.V. >50%.
Ook de waarden uit de R.V.-sensoren in de kruipruimte zijn zowel aan het plafond als op de bodem twijfelachtig geworden, want erg hoog resp. extreem laag.
Conclusie: met deze sensoriek zijn bij de hoge R.V. in de kruipruimte niet continu goede vocht-metingen mogelijk
=> aanpassing van de sensoriek nodig, óf een andere aanpak/opzet voor de vochtmeting!

Top pagina vorige rubriek volgende rubriek


Langetermijn-grafieken

Naast de online 24-uur-presentatie sinds 03 maart 2018 ook een samenvatting met online jaargrafieken.
Voor beter overzicht zijn de online jaargrafieken voor de kruipruimte beperkt tot de 2 sets in de kruipruimte in combinatie met de bodemmeting in de tuin.
Voor overzicht over de volledige meetperiode verwijzen we naar deze archief-grafieken.

Grafiek_Temp_JaarGrafiek_Vocht_JaarVoor oplijnen met andere kruipruimte-sensoren per 23 maart 2018 voor R.V.-plafond een bias van -12% ingesteld:
19 mei 2018 de bias weer op 0 gezet, aangezien alle andere sensoren nu ook 99% aangeven.
In de periode daarna geen duidelijke reden om verschil te maken.
28 December 2020 ging de Bodem-sensor door de R.V.-ondergrens en veroorzaakte daardoor een storing die 11 januari 2021 is gecorrigeerd door een drempelwaarde van 20% in te stellen.

Statische vertoning van de verzameling van meetgrafieken
De sectie voor Plafondmetingen met beschrijving en actuele/online info staat apart hier
De sectie voor Bodemmetingen met beschrijving en actuele/online info staat apart hier

Top pagina vorige rubriek
Sitemap voor deze groep webpagina's.
De websectie voor Experimenten begint hier
Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2021 T4S
Het copyright voor informatie die beschikbaar komt cq. gekomen via externe links (ook zonder bronvermelding), berust bij de originele auteur, dus gebruik van die informatie heeft mogelijk beperkingen.