Kruipruimte, Bodem: Gecombineerd Temperatuur&Vocht meten op de bodem

NL7559KW7: Kruipruimte-sensors Deze pagina toont info voor een sensor aan de toplaag van de bodem van de kruipruimte.
Minder sterk aspect voor deze sensor is dat electronica is blootgesteld aan de omringende omgeving:
vocht kan weliswaar indringen, maar langdurige onderdompeling ongewenst, en dus is extra bescherming gewenst.

SHT
De digitale thermometer-/vochtsensor SHT11 zit in een waterbestendige, beschermende capsule, tot 11 januari 2018 op -10cm onder de bodemfolie ingegraven in de toplaag van de bodem.
Deze sensor moet direct contact maken met zijn omgeving.
Mogelijke, extra bescherming bij plaatsing ondergronds is daardoor beperkt tot plaatsing in een buis:
daarmee 'contact'-meting met de bodem aan de onderkant, i.c.m. 'lucht'-meting aan de zijkanten van de capsule.
11 Januari 2018 ging het duidelijk fout, met plotseling verval naar 0% R.V.: de sensor opgetrokken uit de buis en ligt sinds 23:00uur van die dag open en bloot op de bodemfolie.
18 Maart 2019 nog een keer calamiteit met overstroming van de kruipruimte, en dat werd weer online zichtbaar door 'vreemd gedrag' van de sensoruitlezing: gelukkig met 'automatisch' herstel.
17 Mei 2019 en later een Vocht-storing van de gecombineerde T/H-sensor voor bodemmeting, maar geen duidelijke reden aanwijsbaar voor de fout van de Vochtsensor:
de bodemfolie is droog, geen overstroming, o.i.d., wel hoge luchtvochtigheid
De vochtsensor herstelt zich dit keer na droging niet meer snel:
de R.V.-meetwaarden zijn pas in September2019 weer enigszins bijgetrokken en geloofwaardig.
Mei~Augustus 2020 gaat de R.V.sensor weer duidelijk onderuit in kletsnatte, verzadigde omgeving om pas in september 2020 weer een beetje bij te trekken.
Door deze 'incidenten' wordt van deze sensor de R.V.-meting i.v.m. gebrek aan robuustheid alleen nog 'voor kennisgeving' meegenomen.
Dat blijkt niet genoeg, want bij extreem verkeerde R.V. stopt op 28 december 2020 het script en dus helemaal geen meting en grafiek:
11 Januari 2021 gerepareerd m.b.v. instelling van defaults bij sterke overschrijdingen.
Begin tot midden Juli 2021 overstroming in de kruipruimte als resultaat van stortbuien = verdrinking van de sensor => wegval van de vochtmeting.
Langzaam herstel na oktober 2021.
Dat proces herhaalt zich in de zomer van 2022, maar hopelijk voor de laatste keer (na reparatie & omleiding van de afvoerpijpen).

De 3 klokjes tonen voor deze sensor de laatstgemeten waarden:

[de vertoning van genoemde 'klokjes' is afhankelijk van de combinatie van OperatingSystem en browser!]De grafieken hieronder tonen overlappend het historisch verloop voor temperatuur en vocht sinds de inschakeling op 1 september 2017.
De grafieken met groen-gele grafieken vormen achter elkaar een tijdlijn sinds start van de metingen:
de eerdergenoemde 'incidenten' veroorzaken daarin de gaten.
De grafieken met rood-gele grafieklijnen tonen ieder een kompleet kalenderjaar, waarin de 'incidenten' ook goed zichtbaar zijn.

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel1 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel2 Grafiek1 toont de aanloop incl. de effecten van de storing van Januari 2018
Grafiek2 is de ruwe vertoning incl. de effecten van de storing van 19mei 2019

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel3 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel4 Grafiek3 toont kalenderjaar 2018
Grafiek4 is de 'gekuiste' versie van Grafiek2

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel5 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel6 Grafiek5 toont kalenderjaar 2019
Grafiek6 volgt op Grafiek4.

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel7 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel8 Grafiek7 toont kalenderjaar 2020
Grafiek8 sluit aan op Grafiek6

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel9 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel10 Grafiek9 toont kalenderjaar 2021
Grafiek10 sluit aan op Grafiek8

Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel11 Grafiek_Bodem_Temp&RV_Deel12 Grafiek11 toont kalenderjaar 2022
Grafiek12 sluit aan op Grafiek10


Links binnen deze sectie:
Sitemap voor deze groep webpagina's.
Plafondmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Bodemtoplaagmeting voor temperatuur
Bodemtoplaagmeting voor vocht
Bodemtoplaagmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Laatste, online resultaten over de meetperiode