Kruipruimte, Bodem: Vocht, Vork-sensor, ruwe meetwaarde

Dit klokje toont de laatstgemeten vocht-waarde in de toplaag van de bodem van de kruipruimte.
[de vertoning van genoemd 'klokje' is afhankelijk van de combinatie van OperatingSystem en browser!]
Ruwe calibratie: GrondvochtsensorBodemvochtgehalte wordt bepaald met een bekabelde 'vork'-sensor/-probe.
Eigenlijk is het bepaling van bodemgeleidbaarheid of weerstand:
de geleidbaarheid/weerstand tussen de poten van de vork gestoken door de bodemfolie is een maat voor het aanwezige vocht in de toplaag van de bodem.
Die weerstand wordt door een aanpascircuit omgezet in een analoog en een digitaal signaal naar een meetprocessor.
Temperatuur kan een rol spelen, maar gezien de locatie van de opstelling (in de kruipruimte) is er nauwelijks temperatuur-invloed te verwachten:
dat scheelt weer een aspect om rekening mee te houden.
Een kapje beschermde de eerste versie van de probe tegen neervallend condensvocht.
Onderdompeling van de 'vork'-sensor berokkent geen schade, en heeft functioneel geen ander gevolg dan aanduiding 'Extreem Nat':
daarom werken volgende versies zonder zo'n beschermkap.
Onderdompeling wordt wel zichtbaar in de grafiek, zoals bij de kruipruimte-overstroming tussen 15 en 18 maart 2019 en in juli 2021.
Verroeste_sensor_AlieX Verroeste_sensor_DHZ0Een principieel probleem met deze sensor is de sterke corrosie van de electroden.
Metaal en vocht is al geen gelukkige combinatie, maar door toepassing van gelijkstroom voor de meting treedt electrolyse op en worden de electroden in hoog tempo "weggevreten":
ze maken steeds slechter contact en het lijkt alsof de weerstand toeneemt.
Daarnaast wordt in de bodem door die corrosie de omgeving van de pennen vervuild, met ook invloed op de bodemweerstand.
Door die effecten lijkt na verloop van tijd in de meting de bodem droger te worden.
In de meetwaarde is echter niet te zien of die 'verdroging' voortkomt uit de wegkwijnende pennen, uit vervuiling, of uit echte bodemverdroging.
Empirisch is vastgesteld dat na langdurig gebruik op een positie, bij hoge vochtigheid en onderdompeling de geleidbaarheid kan toenemen tot >100%, blijkbaar door verandering in de grond van de chemische condities rond de poten van de vork.
De 'vork'-realisatie heeft eveneens invloed, dus een alternatieve layout kan gevolgen hebben:
de pennen verder uiteen of langere/dikkere pennen geeft resp. een 'drogere' meetwaarde of een 'nattere' uitkomst.
Tenminste voor de levensduur van de pennen zou het veel beter zijn om wisselstroom toe te passen of capacitieve meting: ;-) een volgende project-fase!
Voor bruikbare meetresultaten daarom noodzakelijk om periodiek de pennen van de 'vork' te controleren, eventueel te vervangen en de 'vork' te verplaatsen!
De ruwe meetwaarde is proefondervindelijk een indicatie hoe slecht de pen&omgeving is geworden:
bijgaand beeld laat de gevolgen zien van de pen-wisseling per 27 april 2017.
De meetwaarde uit deze sensor heeft in zicht van het bovenstaande heel beperkte geldigheid!!!

Als 'representatieve' vocht-sensor is deze 'vork'-voeler dus een mislukking!!
Ook wegens de sterke fluctuatie van de ruwe meetwaarde is deze vertoning alleen te gebruiken als een eerste/heel ruwe tendens-indicatie!

Voor een rustiger beeld is filtering van de meetwaarden vereist.

De grafieken hieronder vormen achter elkaar de tijdslijn t.o.v. de uitschakeling het voorgaande resp. daaropvolgend overlappende historisch verloop.
In de linkerkolom grafieken met kalenderjaar-dekking, in de rechterkolom dekking van juli tot juli.

Grafiek_Bodem_RV_ruw1 Grafiek_Bodem_RV_Ruw2 Mijlpalen met invloed op de grafieken
Start metingen: 10 februari 2017
23 februari 2017: Eerste gefilterde meting
27 april 2017: 1e Pen-vervanging
3Mei ~ 07Juli 2017: Gestoorde uitlezing
07Juli ~ 18Augustus 2017: Uitgeschakeld voor ombouw/upgrade
19 Augustus 2017: Herstart
Storingen verwerking 2018:
3~8mei + 11~17mei + 19mei~4juni + 6~17juni


Grafiek_Bodem_RV_Ruw3 Grafiek_Bodem_RV_Ruw4 31 december 2018: 2e Pen-wisseling.
Juli 2019: vorkvoeler opgetrokken voor controle & herplaatst op zelfde positie.
November 2019: storing, vorkvoeler opgetrokken & verplaatst naar andere positie
Juli 2020, idem na storing.


Grafiek_Bodem_RV_Ruw5 Grafiek_Bodem_RV_Ruw6 Juli 2021: nog steeds 2018-pennen.
Overstroming van de kruipruimte na stortbuien.
Vorkvoeler opgetrokken & verplaatst naar andere positie
08 Oktober 2021: 3e Pen-wisseling met verplaatsingGrafiek_Bodem_RV_Ruw7 Grafiek_Bodem_RV_Ruw8 Juli 2022: nog steeds 2021-pennen.
Herhaalde overstroming van de kruipruimte na stortbuien.
19 September 2022: Vorkvoeler opgetrokken & teruggezet.
Nog steeds 2021-pennen.
Januari 2023 lijkt vernieuwing pennen gewenst,
want grafieklijn vlakt af.

'Vork'-status/layout

Vochtvoelers Vochtvoelers_20211008Tot 27 April 2017:
Origineel (plaatje_links, midden = 'vers' + rechts = 'end-of-life') =
gekochte sensor-print met aan weerszijden metaallaag, ca 5cm in de bodem.
Na 27 April 2017:
DHZ-model 0.0 =
pennen = 2*stalen nagel, 2mm diameter, ca. 5cm in de bodem, met standaard-kroonsteen als houder
Na 31 december 2018:
DHZ-model 0.1 (plaatje_links, links = 'vers' + plaatje_rechts, links = 'end-of-life') =
pennen = 2*stalen nagel, 2mm diameter, ca. 4cm in de bodem, zoals getoond met keramische kroonsteen,
met een blokje polystereen als gedefinieerde afstandhouder t.o.v. de grondlaag.

Bijbehorende effecten in de grafieken:
- de gecombineerde corrosie-effecten zorgen voor een 'natuurlijk', dalende tendens van de grafiek
- vernieuwen van de pennen en verplaatsen van de vorkvoeler
=> zichtbaar in de grafiek als een grote, ongedefinieerde meetwaarde-sprong naar boven (31 december 2018 en 08 oktober 2021)
- verplaatsen van de vorkvoeler (zonder vervanging)
=> zichtbaar in de grafiek als een grote meetwaarde-sprong naar boven (Juli 2021)
-'echt verdrinken' ~ 'schoonwassen', en lijkt op verplaatsen (diverse keren, laatstelijk Juli 2021)
- optrekken voor controle óf vervanging nodig is en daarna ongewijzigd herplaatsen op dezelfde positie geeft 'pukkeltje' (Juli2019) of nagenoeg geen effect (Juli 2020)


Links binnen deze sectie:
Sitemap voor deze groep webpagina's.
Plafondmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Bodemtoplaagmeting voor temperatuur
Bodemtoplaagmeting voor vocht
Bodemtoplaagmeting gecombineerd voor temperatuur & vocht
Laatste, online resultaten over de meetperiode